Itgencuy015 melding bij opstarten Invantive Control for Excel

Ik heb intussen terug verbinding kunnen maken door inderdaad enkel met Exact Online een connectie te maken (zoals voorheen het geval was).

Nu slaag ik er echter nog altijd niet in om een verbinding in Excel met Exact Online te maken. Ik heb intussen zowel de laatste versie van Invantive Control for Excel als Invantive Support Assistant (v. 24) gedownload en m’n pc herstart, maar zonder resultaat.

Als ik Excel open, krijg ik volgende ‘foutmelding’:

itgencuy015: De Excel-functies konden niet worden geïnstalleerd.

Installeer dit apparaat helemaal opnieuw wanneer de installatie op een ander apparaat is geslaagd.

Bericht ID: fe97275b-81f1-4a5e-82f9-1f1f40e3e62f

Opgetreden (UTC): 8/02/2024 9:02:50

ValidationException
  bij Invantive.Basics.ValidationException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String errorMessage, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId, String url, Nullable`1 partyUid, String partitionCode, String tableName)
  bij Invantive.Producer.Control.Utility.FirstTimeInstallExcelUdfs(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Boolean askFirst, String desiredXlamName, String desiredActiveXlamFilePath)
  bij Invantive.Producer.Control.Utility.AddExcelUdfs(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String desiredActiveXlamName, String desiredActiveXlamFilePath)
  bij Invantive.Producer.Control.ActionsRibbon.<InitializeRibbon>d__18.MoveNext()
  bij System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  bij System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  bij System.Runtime.CompilerServices.AsyncMethodBuilderCore.MoveNextRunner.Run()
  bij System.Threading.Tasks.AwaitTaskContinuation.RunOrScheduleAction(Action action, Boolean allowInlining, Task& currentTask)
  bij System.Threading.Tasks.Task.FinishContinuations()
  bij System.Threading.Tasks.Task`1.TrySetResult(TResult result)
  bij System.Threading.Tasks.Task.DelayPromise.Complete()
  bij System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  bij System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  bij System.Threading.TimerQueueTimer.CallCallback()
  bij System.Threading.TimerQueueTimer.Fire()
  bij System.Threading.TimerQueue.FireNextTimers()
  bij Invantive.Producer.Control.Utility.FirstTimeInstallExcelUdfs(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Boolean askFirst, String desiredXlamName, String desiredActiveXlamFilePath)
  bij Invantive.Producer.Control.Utility.AddExcelUdfs(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String desiredActiveXlamName, String desiredActiveXlamFilePath)
  bij Invantive.Producer.Control.ActionsRibbon.<InitializeRibbon>d__18.MoveNext()

Bestaat er hier een voor de hand liggende oplossing voor?

Advies is om te beginnen met de PC of server volledig opnieuw op te starten.

Werkt het hierna wel?

Neen, helaas niet. Het probleem sleept al enige tijd aan.
Is er geen mogelijkheid om me via Teams bijvoorbeeld terug op weg te helpen?

Een collega heeft samen met u de zogenaamde “trace” verzameld. In deze trace ontbreekt een deel, terwijl de installatie wel gelukt lijkt te zijn.

Advies is om op 14 februari 2024 of later de versie 24.0.41 te installeren vanaf https://releasenotes.invantive.com/PROD/invantive-control-for-excel.html.

Gelieve daarna telefonisch contact te zoeken met de collega die u heeft bijgestaan bij het samenstellen van de trace. Dit dient nogmaals te gebeuren om het probleem beter te kunnen analyseren.

Ik heb nogmaals de laatste versie van Invantive Control for Excel gedownload en nadien bij het installatieproces de optie ‘Repareren’ geselecteerd.

Voorlopig zie ik nog geen wijzigingen.
Ben ik op de goede weg?

Wanneer kunnen we ons aan een oplossing verwachten? Geven jullie me eerstdaags een seintje?

De foutmelding itgencuy015 is opgelost door het volgen van het nieuwe stappenplan onder Hoe los ik de melding itgencuy015 op van de Excel add-in?.