Afgekeurde uren moeten niet in projectmutaties

We hebben eenmaal een urenspecificatie dubbel ingevoerd in Exact.

Ik heb deze uren kunnen achterhalen en teruggezet naar afgekeurd (ik kan ze niet verwijderen uit Exact). In Exact Online worden ze ook niet meegenomen in de projectrapportages; in de dump vanuit Get My Report gebeurt dat wel.

Kan dat worden aangepast? Hij moet dus geen afgekeurde uren meegeven.

Aanname is dat het gaat om de rapportage “Projecttransacties” (URL bevat gmr-eol-project-time-transactions) en daarbinnen het werkblad “TimeTransactions”.

Het is niet haalbaar vanwege het overige gebruik om die uren achterwege te laten.

Is het afdoende om de status van de uren uit Exact Online op te nemen in de rapportage (concept, goedgekeurd, etc.)?

Bijvoorbeeld direct voor het veld “Datum”?