Kostenpost in dataset Projectmutaties tabblad Financial Transactions

Administratie wordt gevoerd voor een groot project. Uren categorieën zijn gebaseerd op uren x tarief en out of pocket kosten. Deze laatste worden als kostenpost op het project geboekt. Het project is onderverdeeld (WBS) in 4 onderdelen en subonderdelen.

Inkoopfacturen voor out of pocket kosten worden geboekt op projectnummer en kostenpost. In de dump uit exact met projectmutaties wordt de codering van de kostenpost niet meegenomen. Nu kan ik de out of pocket kosten wel zien naar projectnummer maar niet naar onderdeel.

Kan de kostenpost als extra kolom worden meegenomen op het tabblad Financial Transactions?