Beperking duur delegatie op Invantive Cloud

Met Delegatie kan een organisatie gebruikers van andere organisaties tijdelijk toegang geven tot hun data. Dit is bedoeld voor gebruik door consultants en supportmedewerkers. Het account dat toegang krijgt moet een persoonlijk account zijn; dienstenaccounts kunnen delegatie niet gebruiken.

Met ingang van medio november 2021 is de maximale duur van een delegatie beperkt tot 3 maanden. In het geval dat de inzet van een consultant langer dan 3 maanden duurt kan telkens een nieuwe periode van 3 maanden toegevoegd worden.

Op deze wijze streven we ernaar te voorkomen dat per abuis via delegatie productieverwerkingen gedraaid worden of onbedoeld langdurig een opening blijft bestaan voor data naar een andere derde organisatie.

Per februari 2024 is de maximale duur verruimd naar 12 maanden: