Connectie naar db's kan in Power BI niet meer gemaakt worden - Abonnement niet meer geldig?

Op dit moment krijgen we geen verbinding meer met de databases terwijl alles correct lijkt te staan. Bijgaand de foutmeldingen die we krijgen. Op het forum kwam ik tegen dat het mogelijkerwijs te maken zou kunnen hebben met een verlopen consultancy abonnement. Zou dit voor ons gecontroleerd kunnen worden?

Melding 1:

itgenoda494
eol: Toegang tot de OAuth-gegevensbron vereist een geldig access token.
Het access token kon niet worden verkregen.
Een verouderd refresh token kan niet gebruikt worden op Exact Online.
Dit treedt op als een Exact Online gebruiker twee keer gekoppeld wordt met dezelfde OAuth applicatie.

Genereer een nieuw refresh token en zorg ervoor dat de refresh tokenketen intact blijft.
Meld aan op Invantive Cloud en vernieuw de autorisatie op de datacontainer met alias ‘eol’ van database ‘…’.

Melding 2:

itgenscr590
Er kan maximaal een datacontainer zijn in alle database in alle organisaties met de enkelvoudige authenticatie identifier ‘…’.
De reeds bestaande datacontainer voor deze identifier moet nu worden gerepareerd.
Verwijder eerst de bestaande datacontainer met deze enkelvoudige authenticatie-ID, of repareer eerst de bestaande datacontainer en probeer het dan opnieuw met een andere combinatie van gebruikersnaam en mogelijk OAuth client-ID.

Advies is om de suggestie uit de foutmelding uit te voeren.

Zie ook bijvoorbeeld Itgenoda494 An obsoleted refresh token can not be used on Exact Online. This occurs when an Exact Online user is associated twice with the same OAuth app en Itgenscr590 Er kan maximaal één datacontainer zijn in alle databases in alle organisaties met de enkelvoudige authenticatie identifier voor uitleg over de meldingen.

Hou er daarnaast rekening mee dat de combinatie van Exact Online gebruiker en client ID uniek moet zijn. Zie ook Wat zijn de aandachtspunten om een nieuwe klant op Power BI te implementeren? en Hoe richt ik als accountant Cloud met Power BI-connector in voor meerdere Exact Online eindklanten?.

Merk op dat ondanks expliciete afmeldinstructie bij het “Vernieuw Autorisatie” Exact Online op dit moment desondanks de Exact Online Premium aanmeldgegevens gedeeld worden met Invantive Cloud. Het is onbekend of dit een securityrisico kan vormen, maar waarschijnlijk geen beduidend risico omdat de betrokken gebruiker blijkbaar toch al toegang heeft tot meerdere Exact Online-omgevingen.

Hierdoor wordt soms de verkeerde Exact Online-omgeving gekozen waarna er een melding binnen het Exact Online venster verschijnt in de strekking van:

Ongeldige client ID ‘…’

Dit toch doorgeven van het cookie hangt mogelijk samen met de problemen met Single Sing-On op Exact Online.

Oplossing is om een aparte browser te starten of een apart Google Chrome Profiel te maken zodat de cookies niet gedeeld worden. In deze aparte browser vervolgens aanmelden op Invantive Cloud en dan de gewenste Exact Online autorisatiestappen doorlopen.

Merk op dat de registratie van eigen apps op Exact Online Premium of uberhaupt het aanmelden op het Exact Online App Center met Premium op dit moment niet mogelijk is (januari 2023). Er verschijnt een Sys404Error.

We raden het gebruik van Exact Online Premium af totdat het stabiel geworden is. Alternatief is het verzorgen van financiële ruimte om extra inspanningen en doorlooptijdrisico’s af te dekken.