De euro: meer welvaart door beter grensoverschrijdend rapporteren en consolideren

Grootste ballon

Ken je de ballon van Mannenkoor Karrespoor, een zangkoor uit Overijssel? Het was in 1996 de grootste ballon van Nederland. Door zijn grootte kan hij alleen varen als het weer ideaal is. Het verhaal gaat dat de ballon een paar maatjes kleiner gepland was, maar dat door miscommunicatie tussen de Nederlandse opdrachtgever en de Engelse bouwer centimeters en inches verwisseld zijn.

Tijdens een wandeling op vakantie in Zweden schoot dit verhaal me te binnen. Feit is dat het consequent toepassen van een standaard, de kans op Babylonische spraakverwarring verkleint. En soms vind je het gebruik van een standaard zoals de meter zo vanzelfsprekend, dat het onvoorstelbaar lijkt dat anderen bijvoorbeeld in inches rekenen. Of zoals sinds mijn komst in Zweden: dat ik me niet kan voorstellen dat de Zweden met Zweedse Kronen hun boodschappen betalen in plaats van met euro’s. Dat is weer even terug in de tijd; onthouden wat de wisselkoers is, de prijs van een brood omrekenen in euro’s en opletten dat wanneer je met euro’s betaalt je geen ør aangenaaid krijgt door een slechte wisselkoers.

Hommeles in euro regio

Op dit moment is het hommeles over de landen die de euro gezamenlijk als munteenheid hanteren. Er zijn wel afspraken gemaakt lang geleden over de euro, maar niet genoeg. Ik denk dat bewust een deel van de afspraken achterwege gelaten zijn. Soms is uitstel een prima strategie om later de extra afspraken alsnog gemaakt te krijgen. De betrokken regeringsleiders en hun electoraat waren, en zijn tenslotte de bekende kwakende kikkers die gezamenlijk in een kruiwagen ergens heen moeten. Links- of rechtsom zullen de huidige problemen wel opgelost worden.

Euro geeft gemak voor rapportage en consolideren

Hopelijk blijft de euro daarbij als munteenheid behouden voor zoveel mogelijk landen. Want de euro is niet alleen handig voor de dagelijkse boodschappen. Het waarderen en rapporteren van je financiële posities is veel gemakkelijker. Zonder euro moet je voor elk bedrag kijken tegen welk soort wisselkoers en welk peilmoment je het bedrag moet omrekenen naar je rapportage eenheid. En met een beetje pech is een bedrag opgebouwd uit meerdere onderdelen die je apart moet omrekenen. Bijvoorbeeld hoofdsom, rente en eventuele boete. Want de geldstromen kunnen in de tijd uitgesmeerd zijn, met telkens een andere wisselkoers. Waarbij je van de boete niet eens weet of en wanneer hij zich gaat voordoen. Probeer dan een valuta risico maar eens helemaal af te dekken.

Als je de posities allemaal in euro’s hebt gestandaardiseerd, dan is een aantal van die rapportagevraagstukken niet meer relevant. Ik bedoel dus geen standaardisatie door je terug te trekken in je eigen kleine economie, maar door optimaal gebruik te maken van de sterke kanten van ieder land. Door standaardisatie op één munteenheid kun je sneller, beter en transparanter rapporteren en consolideren. Dan kun je ook uit complexe functies van bijvoorbeeld Invantive Estate wegblijven. En betere rapportages leiden uiteindelijk tot betere besluiten en meer welvaart. Los van de andere voordelen van de euro hoop ik daarom dat de euro behouden blijft.

En daarna? Daarna hoeven we alleen nog te zorgen dat Groot-Brittannië ook het metrisch stelsel gaat gebruiken. En natuurlijk dat het Mannenkoor Karrespoor onbezorgd een nieuwe ballon kan bestellen.