"Deze formule wordt niet ondersteund in sommige oudere versies van Excel"

Incidenteel melden gebruikers dat er bij het gebruik van een Invantive Control for Excel formule een melding verschijnt:

Deze formule wordt niet ondersteund in sommige oudere versies van Excel
Wilt u deze variatie in plaats hiervan gebruiken?

Deze melding hangt niet samen met Invantive Control for Excel, maar ontstaat normaliter doordat meerdere gebruikers hetzelfde spreadsheet gebruiken. Deze gebruikers lopen echter uiteen qua Excel versie.

Een artikel dat hiermee samenhangt is @ (at-sign) appears in Excel formulas, sometimes breaking formulas.

Advies is om te zorgen dat alle gebruikers van Excel dezelfde versie hebben. Dit betekent voor Excel 365 onder andere dat allen in hetzelfde kanaal zitten qua releasefrequentie. Zelfs dan nog kan deze melding optreden, doordat Microsoft geleidelijk aan het automatisch omzetten van de “@” schrijfwijze vrijgeeft.

Advies is om in overleg met de IT-beheerder en Microsoft Support de Excel releases op elkaar af te stemmen.