Documentatie Datamodel Snelstart komt niet overeen met (OAuth) tabellen in Power BI

In het online beschikbare Snelstart datamodel staan tabellen en schema’s die ik niet zie in Power BI na aanloggen met de OAuth connectie. Bijvoorbeeld: GrootboekMutatieById. Mogelijk begrijp ik de afkorting Byld niet…
Maar ik mis bijvoorbeeld het schema Memoriaalboekingen volledig.

In Power BI zijn standaard alleen reguliere tabellen aanwezig. Een aparte groep van tabellen is standaard niet zichtbaar; dit zijn de zogenaamde “tabelfuncties” (zie ook Wat zijn tabelfuncties en tabelfunctieparameters? voor uitleg).

Power BI biedt hiervoor geen zinvolle ondersteuning; daarom worden ze momenteel weggelaten.

In de praktijk wordt meestal gekeken welke tabelfuncties voor Power BI wel zinvolle data bevatten, en er wordt dan een zogenaamde “view” gemaakt die de data bij elkaar haalt en als een tabel aanbiedt. Een dergelijke view kan hetzij in de standaard opgenomen worden (een zogenaamde “provider-specifieke view”) of door de gebruiker gedefinieerd in bijvoorbeeld de startup SQL (zie Eigen database-views gebruiken voor SQL en BI-tools).

Dit gebeurt bijvoorbeeld veel op Loket, NMBRS en Visma.net, maar op andere platformen weer nooit omdat ze anders ontworpen zijn. Vooral bij nieuwe drivers zullen dergelijke provider-specifieke views ontbreken; het is alleen met actief gebruik zinvol ze te definiëren.

Welke informatie wordt specifiek gezocht?

Dank voor dit antwoord. Ik ben net begonnen met het ontsluiten van de financiële tabellen van Snelstart en merkte het verschil op.

Als binnenkort inzicht wordt gevraagd in tabellen die ik niet heb in Power BI, dan zal ik die behoefte hier duidelijker kunnen definiëren. Ik denk zelf bijvoorbeeld aan de Memoriaalboekingen.
T.z.t. kom ik hier op terug… Dank voor zover!

1 Like