Beschikbare tabellen in Loket / niet alle tabellen lijken aanwezig

Ik probeer via Invantive Bridge in Power-BI een data connectie te maken met de salaristabellen in Loket. In de lijst met beschikbare tabellen zie ik echter niet de tabellen met salarisinformatie.
Is er iemand die mij op weg kan helpen?

Bij voorbaat dank,
Frank Bakker

Loket.nl is een mooi pakket voor de verloning met veel mogelijkheden. Nadeel daarvan is dat het Loket.nl datamodel niet triviaal is en zich kenmerkt zich door talrijke zogenaamde “tabelfuncties”. Vooral als er over duizenden werkgevers gerapporteerd moet worden met verschillende instellingen en CAO’s komt er het nodige uitzoekwerk bij kijken.

Tabelfuncties worden op dit moment niet ondersteund door Power BI. Op een aantal van de tabelfuncties zijn daarom gemakshalve views toegevoegd zoals bijvoorbeeld PayrollAdministrationPayrollRunPeriodResults. Ze geven de meest voorkomende informatie terug, maar hebben als nadeel dat ze lang lopen. Voor grote aantallen werkgevers is het nodig om de onderliggende queries te optimaliseren voor vlotte real-time toegang.

De onderliggende definitie van de view PayrollAdministrationPayrollRunPeriodResults is bijvoorbeeld te vinden in de Invantive SQL data dictionary view SystemViews@DataDictionary:

select prt.* prefix with 'prt_'
,   prn.* prefix with 'prn_'
,   epr.* prefix with 'epr_'
from  EmployersByUser epr
join  PayrollAdministrationsByEmployerId(epr.id) pan
join  PayrollRunsByPayrollAdministrationId(pan.id) prn
--
-- Exclude non-approved payroll runs. Somehow they can't be queried for details.
--
on   prn.payrollRunStatus_key 
    not in 
    ( 5 /* Verwijderd door gebruiker. */
    , 6 /* Verloning geannuleerd door gebruiker. */
    , 7 /* Fout tijdens verloning. */
    , 8 /* Geen loonresultaten, verloning geannuleerd. */
    )
join  PayrollRunResultsByPayrollRunId__embeddedPayrollPeriods(prn.id) prt

Voor salarisgegevens zijn er talrijke views zoals PayrollAdministrationPayrollRunWageSheets. De daadwerkelijke loongegevens staan soms ook alleen op de gegenereerde loonstrook. Die is op te vragen zoals beschreven in bijvoorbeeld Opvragen JSON van Loket loonstroken via PayrollPeriodResults By EmploymentId And Year.

De Loket looncomponenten per loonrun (salarisrun) zijn te vinden in PayrollAdministrationPayrollRunPeriodComponentResults.

Mogelijkerwijs is het handig om explicieter te beschrijven wat de inrichting is (met geanonimiseerd schermvoorbeeld) en de gezochte informatie. Het kan ook handig zijn een kort consult te plannen of een consultant in de arm te nemen.