Verlofaanvragen uit Loket ophalen geeft geen rijen

Ik wil de verlof aanvragen van een bedrijf ophalen. Deze hoop ik uitgesplitst per dag, medewerker en het aantal uur op te kunnen halen.

Echter, als ik de geel gearceerde views aanvraag dan krijg ik lege tabellen of tabellen waar geen informatie over verlof staat, terwijl er wel verlofaanvragen moeten zijn:

  • EmployeeAbsenceProgresses
  • EmployeeAbsences
  • EmployerCalendarAbsences
  • EmployerCalendarLeaveRequests
  • EmployerCalendarLeaves

Heeft iemand enig idee hoe ik deze op kan halen?

Advies is om de rechten van de Loketgebruiker te (laten) controleren. Loket is erg flexibel, maar daardoor ook complex, qua rechtenstructuur.

Als benchmark kan gepoogd worden de views uit te lezen met de hoofdgebruiker (vaak accountant of hoofd administratie).

Waarschijnlijk lost het toekennen van voldoende rechten het probleem op.

Let op: het advies is om dit te testen via een vers geopende SQL Editor in Invantive Cloud na het aanpassen van de rechten. Op Invantive Bridge Online hangt het af van de cache-instellingen hoelang het duurt totdat de werking van de nieuwe rechten zichtbaar wordt.

Oke, dank voor de uitleg. Momenteel hebben we nog een andere tabel gevonden waarin het verlof terug te vinden is.

Voor andere Loket-gebruikers: welke tabel is er uiteindelijk gebruikt?

EmploymentLeaves is uiteindelijk gebruikt.

1 Like