Loket: Organisatorische eenheid werknemer beschikbaar maken in query

Hallo,

Wij willen graag alle functies van werknemers beschikbaar maken. In loket heet dat: Organisatorische eenheid werknemer

Welke query/tabel kunnen we daarvoor gebruiken.

Met vriendelijke groet,

Laruens Bol

Uit de vraag is niet helemaal duidelijk wat gezocht wordt.

Mogelijkerwijs biedt de view EmploymentOrganizationalEntities soelaas?

Zie Bedrijfsonderdeel ("verdeling") medewerker achterhalen - #13 door guido.leenders

Zo nee, kan dan een schermafdruk uit Loket (geanonimiseerd) toegevoegd worden? De schermafdruk dient het hele venster van Loket te bevatten.