Downloaden factuurdocumenten bij Exact Online inkoopfacturen

Als ik bij “Get My Report” gekoppelde documenten van inkoopfacturen wil downloaden, worden de documenten van facturen welke gekoppeld zijn aan een inkooporder niet meegenomen bij selectie van het inkoopboek.

Is hier sprake van een bug of work-around?

De vraag is mij nog niet duidelijk. Zou je een (geanonimiseerde) schermafdruk (indien nodig: meerdere) uit Exact Online kunnen toevoegen en de instellingen en naam van de Get My Report-module die gebruikt wordt?1e 2 zijn documenten zoals in Exact staan.
3e is download via get-my-report met als resultaat een blanco zip-file

Dit is slechts 1 van de vele facturen.

Het probleem van het ontbreken van documenten kan niet gereproduceerd worden. De volgende stappen zijn uitgevoerd:

  • Maak een inkoopboeking o.b.v. een PDF.
  • Voeg een tweede PDF toe.
  • Voer het boekstuknummer in bij Get My Report.

Het resulterende ZIP-bestand bevatte de twee bijlages uit Exact Online.

Mocht het probleem blijven optreden, dan raad ik een kort consult aan om de oorzaak te achterhalen en het werkvoorschrift te verbeteren. Mocht er sprake zijn van een bug in Get My Report dan worden de kosten niet in rekening gebracht.