Draaien onder verschillende licenties

Wij gebruiken de Invantive Data Replicator om informatie uit Exact Online in te laden in SQL Server. Ik wil echter voor verschillende dataloads verschillende Invantive licenties gebruiken. Sommige klanten werken namelijk met een BYOL model en hun data moet geladen worden met hun eigen licentie.

Hoe kan ik dit inregelen?

Elke individuele installatie van een Invantive product heeft een eigen licentiesleutel. Die staat versleuteld opgeborgen in product-installation-user.settings onder %USERPROFILE%\invantive.

Als je dus met een specifieke versie van Data Hub met de Data Replicator uitbreiding telkens een andere licentiesleutel wilt gebruiken, dan moet je hem per run meegeven. Dat kan via de commandoregel; zie de documentatie.

Voorbeeld:

programma.exe /licensekey:HEEL-LANGE-SLEUTEL

Dit werkt alleen voor Data Hub (zowel de Windows versie als de platform-onafhankelijke versie).

Grafische producten zoals Invantive Query Tool, Data Loader, Control for Excel etc. hebben een vaste sleutel zoals die door de user ingesteld is; die kun je niet via de commandoregel passeren. Voor Query Tool, Runtime of Data Loader zou dat in principe nog wel kunnen, maar er is nog nooit naar gevraagd. Voor de Office add-ins zoals Invantive Control for Excel is dit doorgeven van een sleutel via de commandoregel technisch vrijwel onmogelijk.

Mocht dit ooit nodig worden, dan kunnen we kijken of het eventueel ook uit een omgevingsvariabele gehaald kan worden maar hier zijn geen concrete plannen voor.