Error itgencun016 bij verbinden met Teamleader in Data Hub 20.2.15

Na het updaten naar de nieuwe versie van de Data Hub (20.2.15), die de authenticatie met Teamleader gefixt zou moeten hebben, treedt er een nieuwe foutmelding op.

Deze komt enkel voor wanneer ik met Teamleader probeer te verbinden. Verbinding met bijvoorbeeld SQL Server gaat wel goed.

Kunnen jullie hiernaar kijken?

Error itgencun016: Fout itgenuty726: Er kan geen verbinding worden gemaakt met de database '***'.

The 'referer' header must be modified using the appropriate property or method.
Parameter name: name.

2021-09-21 07:55:39.059 Error itgenuty726: System.ArgumentException
ValidationException
  at System.Net.WebHeaderCollection.ThrowOnRestrictedHeader(String headerName)
  at System.Net.WebHeaderCollection.Set(String name, String value)
  at Invantive.Data.OAuth.OAuthBackgroundProvider.GetOAuthAccessTokenForTeamleader(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String providerName, OAuthInformation oauthInfo, Credentials credentials)
  at Invantive.Data.OAuth.OAuthBackgroundProvider.Invantive.Data.IOAuthProvider.GetOAuthToken(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, OAuthInformation oauthInfo, Credentials credentials)
  at Invantive.Data.ConnectionManager.EZ(GlobalState , ExecutionOptions , OAuthInformation , Credentials )
  at Invantive.Data.ConnectionManager.OZ(GlobalState , ExecutionOptions , OAuthInformation , Credentials )
  at Invantive.Data.ConnectionManager.GetOAuthTokenForConnection(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SerializableDatabase database, DataContainer dataContainer, ISupportsOAuth provider, Credentials credentials, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
  at Invantive.Data.ConnectionManager.LZ(GlobalState , ExecutionOptions , IConnectionDataProvider , SerializableDatabase , DataContainer , Credentials , Boolean , Boolean& )
  at Invantive.Data.ConnectionManager.OpenDataContainerProvider(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SerializableDatabase database, DataContainer dataContainer, Credentials credentials, List`1 triedProviders, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
  at Invantive.Data.ConnectionManager.ZZ(GlobalState , ExecutionOptions , CredentialsContainer , Boolean , Boolean& )
  at Invantive.Data.ConnectionManager.Open(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, CredentialsContainer credentialsContainer, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  at Invantive.Data.ConnectionManager.Open(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, CredentialsContainer credentialsContainer, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
  at Invantive.Producer.UtilityBaseCore.OpenDatabase(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String databaseFullName, CredentialsContainer credentialsContainer, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
2021-09-21 07:55:39.216 Error itgencun016: Fout itgendhb005: Kan geen verbinding maken met database 'Event Creators\ectl'. De Applicatie wordt gesloten.
2021-09-21 07:55:39.216 Error itgendhb005: ValidationException
  at Invantive.Basics.ValidationException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String messageText, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId)
  at IDH.O.L(String[] )
  at Invantive.Producer.QueryEngine.Program.Main(String[] arguments)
  at IDH.O.L(String[] )
2021-09-21 07:55:39.247 Error itgenube182: itgendhb005: Kan geen verbinding maken met database '***'. De Applicatie wordt gesloten.

Deze foutmelding “The ‘referer’ header must be modified using the appropriate property or method.” treedt alleen op onder Microsoft .NET Framework (Windows) en niet onder Microsoft .NET Core (alle platformen).

In de volgende 20.2 release zal een bijgestelde versie van de Teamleader OAuth driver zitten die ook onder Microsoft .NET Framework werkt. Deze release is naar verwachting donderdagochtend of eerder te vinden op https://releasenotes.invantive.com.

Een bericht is gesplitst naar een nieuw topic: Itgenobr134: System.Net.WebException