Laden Teamleader via Data Hub geeft error itgenobr024

We verkrijgen sinds gisteren een fout bij het opbouwen van verbinding met Teamleader via Data Hub 20.1.386.

Via de Query Tool lukt het inloggen wel nog.

Data Hub 20.1.478 heeft het zelfde probleem:

Configuratie in de settings.xml:

<database
order="0"
alias="tl"
provider="Teamleader"
userLogonCodeMode="Hidden"
passwordMode="Hidden"
defaultUserLogonCode="username"
defaultPassword="pw"
connectionString="api-group-authentication=false" />

Foutmelding:

itgen_cloud_obr024_user_message_par1 (window.location="https:\/\/focus.teamleader.eu\/dashboard.php";).
2021-07-17 08:20:57.074 Error itgenobr024: Invantive.Basics.InvantiveSqlException
ValidationException
at Invantive.Basics.ValidationException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String messageText, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId)
at Invantive.Basics.InvantiveSqlException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String validationCode, String errorMessage, String kindRequest, String stackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId)
at Invantive.Data.OAuth.OAuthBackgroundProvider.ADQ(GlobalState , ExecutionOptions , String , OAuthInformation , Credentials )
at Invantive.Data.OAuth.OAuthBackgroundProvider.FUK(GlobalState , ExecutionOptions , OAuthInformation , Credentials )
at Invantive.Data.ConnectionManager.KT(GlobalState , ExecutionOptions , OAuthInformation , Credentials )
at Invantive.Data.ConnectionManager.FT(GlobalState , ExecutionOptions , OAuthInformation , Credentials )
at Invantive.Data.ConnectionManager.GetOAuthTokenForConnection(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SerializableDatabase database, DataContainer dataContainer, ISupportsOAuth provider, Credentials credentials, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
at Invantive.Data.ConnectionManager.ET(GlobalState , ExecutionOptions , IConnectionDataProvider , SerializableDatabase , DataContainer , Credentials , Boolean , Boolean& )
at Invantive.Data.ConnectionManager.OpenDataContainerProvider(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SerializableDatabase database, DataContainer dataContainer, Credentials credentials, List`1 triedProviders, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
at Invantive.Data.ConnectionManager.QT(GlobalState , ExecutionOptions , CredentialsContainer , Boolean , Boolean& )
at Invantive.Data.ConnectionManager.Open(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, CredentialsContainer credentialsContainer, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
at Invantive.Producer.UtilityBaseCore.OpenDatabase(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String databaseFullName, CredentialsContainer credentialsContainer, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
at Invantive.Producer.UtilityBaseCore.CheckConnection(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Boolean forceReconnect, Boolean silent, String databaseName, CredentialsContainer credentialsContainer)
at IDH.T.SI(String[] )
at Invantive.Producer.QueryEngine.Program.Main(String[] arguments)
at Invantive.Data.OAuth.OAuthBackgroundProvider.ADQ(GlobalState , ExecutionOptions , String , OAuthInformation , Credentials )
at Invantive.Data.OAuth.OAuthBackgroundProvider.FUK(GlobalState , ExecutionOptions , OAuthInformation , Credentials )
at Invantive.Data.ConnectionManager.KT(GlobalState , ExecutionOptions , OAuthInformation , Credentials )
at Invantive.Data.ConnectionManager.FT(GlobalState , ExecutionOptions , OAuthInformation , Credentials )
at Invantive.Data.ConnectionManager.GetOAuthTokenForConnection(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SerializableDatabase database, DataContainer dataContainer, ISupportsOAuth provider, Credentials credentials, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
at Invantive.Data.ConnectionManager.ET(GlobalState , ExecutionOptions , IConnectionDataProvider , SerializableDatabase , DataContainer , Credentials , Boolean , Boolean& )
at Invantive.Data.ConnectionManager.OpenDataContainerProvider(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SerializableDatabase database, DataContainer dataContainer, Credentials credentials, List`1 triedProviders, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
at Invantive.Data.ConnectionManager.QT(GlobalState , ExecutionOptions , CredentialsContainer , Boolean , Boolean& )
at Invantive.Data.ConnectionManager.Open(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, CredentialsContainer credentialsContainer, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
at Invantive.Producer.UtilityBaseCore.OpenDatabase(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String databaseFullName, CredentialsContainer credentialsContainer, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
2021-07-17 08:20:57.152 Error itgencun016: Fout itgendhb005: Could not connect to database 'customer\data-replicator'. Application will be closed.
2021-07-17 08:20:57.152 Error itgendhb005: ValidationException
at Invantive.Basics.ValidationException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String messageText, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId)
at IDH.T.SI(String[] )
at Invantive.Producer.QueryEngine.Program.Main(String[] arguments)
at IDH.T.SI(String[] )
2021-07-17 08:20:57.184 Error itgenube182: itgendhb005: Could not connect to database 'customer\data-replicator'. Application will be closed.

Hoe kan ik dit oplossen?

Dank voor het melden. Blijkbaar is gisteravond omstreeks 17:00 een nieuwe Teamleader release live gegaan met daarin een breaking change voor de OAuth background provider die onder Invantive Data Hub meestal gebruikt wordt.

In de laatste versie wordt de vertaling niet afgedrukt. Die had moeten luiden:

itgenobr024: The OAuth response does not contain a valid OAuth token

Het Query Tool heeft hiervan geen last omdat die de OAuth Implicit Grant Flow gebruikt. Invantive Cloud heeft hiervan ook geen last; die gebruikt de OAuth Code Grant Flow.

Een nieuwe release zal dit probleem oplossen voor Invantive Data Hub.

Als workaround is advies om de replicatie handmatig via het Query Tool te draaien.

Het lijkt er op dat Teamleader op 17 juli tussen 8:00 en 18:00 aangepast is zodat e.e.a. weer werkt. We kijken het een aantal dagen aan en voeren alvast een paar kleine wijzigingen door mocht het probleem zich weer voordoen. Via status.invantive.com worden updates verstuurd.