Itgenobr130 in Data Hub v 20.2.245 met Teamleader database sinds 20 januari

Ik heb de versie Invantive Data Hub (20.2.245-PROD+2017) en query tool 20.2.245.
In de QT krijg ik de volgende foutmelding:

itgenuty726
Kan bestand of assembly Microsoft.Web.WebView2.Core, Version=1.0.1072.54, Culture=neutral, PublicKeyToken=2a8ab48044d2601e of een van de afhankelijkheden hiervan niet laden.
Er wordt verwacht dat de module een assembly-manifest zou bevatten.

In de Data Hub de volgende melding:

2022-01-21 07:46:46.579 Error itgencun016: Fout itgenobr130: Een verbinding met de database ‘SQL Server’ kon niet worden opgebouwd als gebruiker ****’.
Teamleader aanmeldgegevens konden niet worden uitgewisseld.
De externe server heeft een fout geretourneerd: (403) Niet toegestaan.
https://auth.focus.teamleader.eu/login/index.php
2022-01-21 07:46:48.594 Error itgenobr130: System.Net.WebException
Invantive.Basics.InvantiveSqlException
ValidationException
bij System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
bij Invantive.Data.OAuth.OAuthBackgroundProvider.GetOAuthAccessTokenForTeamleader(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String providerName, OAuthInformation oauthInfo, Credentials credentials)
2022-01-21 07:46:48.647 Error itgencun016: Fout itgendhb005: Kan geen verbinding maken met database ‘SQL Server’. De Applicatie wordt gesloten.
2022-01-21 07:46:48.648 Error itgendhb005: ValidationException
bij Invantive.Basics.ValidationException…ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String messageText, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId, String url)
bij IDH.O.P(String[] )
bij Invantive.Producer.QueryEngine.Program.Main(String[] arguments)
bij IDH.O.P(String[] )
2022-01-21 07:46:48.664 Error itgenube182: itgendhb005: Kan geen verbinding maken met database ‘SQL Server’. De Applicatie wordt gesloten.

De foutmelding itgenobr130 geeft aan dat het ophalen van een zogenaamd “Access Token” op Teamleader niet is gelukt via het authenticatiemechanisme dat Invantive Data Hub gebruikt (“headless interactive control”).

Sinds de ochtend van 20 januari werkt het mechanisme dat Data Hub gebruikt voor Teamleader niet meer door. Mogelijkerwijs is een nieuwe release van Teamleader Focus live gegaan met veranderingen.

Er zal gewerkt worden aan een oplossing. De doorlooptijd hiervan is nog niet in te schatten en zal bestaan uit het analyseren van de oorzaak, aanpassen en wachttijd tot een release.

Advies is om Invantive Data Hub te koppelen aan Invantive Cloud via de meegeleverde Bridge Online driver. Deze gebruikt een ander authenticatiemechanisme. Indien de genoemde SQL Server database ook in de cloud staat (bijvoorbeeld bij Azure), dan kan het het overwegen waard zijn om het Teamleader replicatiemechanisme volledig naar Invantive Cloud te verplaatsen.

De itgenuty726 melding van het Query Tool kan waarschijnlijk opgelost worden door terug te gaan naar de voorheen geïnstalleerde versie.

Ik heb inderdaad de voorgaande versie van de Query Tool teruggezet. Dat werkt weer.

Een versie met Teamleader authenticatiemechanisme dat rekening houdt met de nieuwe versie van Teamleader Focus is momenteel intern in test. Bij succesvol doorlopen zal die verwerkt worden in de volgende 20.2 release.

Is dit van toepassing op zowel de DataHub als de Query Tool?

Ik zie een nieuwe beta versie voor Query Tool waarin een correctie m.b.t. Teamleader vermeld staat:

Betreft dit een oplossing inzake dit topic?

Is dit tevens van toepassing voor Data Hub (hier zie ik geen recente releasenotes)?

Advies is om geen BETA te gebruiken, maar de nieuwe productieversie 22.0. In 2021 waren we helaas genoodzaakt door talrijke wijzigingen die we niet konden interpreteren op een van de verbonden platforms veel met BETA’s te werken. Dat is niet meer nodig.

De release notes zijn te vinden op:

Er kan doorgeklikt worden naar telkens een laag er onder. Uiteindelijk belandt men dan in de Invantive SQL release notes, inclusief drivers:

Advies is om met deze release te testen.

1 Like

4 berichten zijn gesplitst naar een nieuw topic: Teamleader error 13123123