Exact - Invantive error in Power BI: The required instance annotation was not found

Ik krijg deze error:

DataSource.Error: OData: The required instance annotation ‘odata.context’ was not found at the beginning of a response payload.
Details:
DataSourceKind=OData
DataSourcePath=https://bridge-online.cloud/horsum-cvba-exact-online/odata4/ExactOnlineREST.FinancialTransaction.Transactions@eol.

Kan u mij verder helpen?

De melding is bekeken. Het is blijkbaar een error over het abonnement; dat is mogelijk afgelopen of ondersteunt de gebruikte driver niet.

In de volgende versie (loop van de week) zal de daadwerkelijke fout getoond worden. Achterliggende oorzaak is dat sommige controles pas uitgevoerd worden nadat er al begonnen is met teruggeven van de gegevens. Ergens halverwege wordt dan een error teruggegeven in het OData 4 formaat, maar Power BI verwacht dit niet op deze plek in de OData payload.

Vaak is de daadwerkelijke fout dan nog wel te vinden in het scherm Systeemberichten. Zowel voor on-premise als online Invantive producten worden hier de berichten en foutmeldingen verzameld.

Om het probleem op korte termijn op te lossen is het advies om telefonisch contact te zoeken met onze helpdesk via +31880026599.