Exact Online API geeft HTTP error 400: "The request has an invalid header name" bij benaderen oauth2/token

Bij het benaderen van de Exact Online API voor het omwisselen van tokens op oauth2/token via andere tools dan de Invantive SQL driver voor Exact Online kan een HTTP 400 foutmelding (Bad Request) optreden met in het antwoord:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN""http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
    <HTML><HEAD><TITLE>Bad Request</TITLE>
    <META HTTP-EQUIV="Content-Type" Content="text/html; charset=us-ascii"></HEAD>
    <BODY><h2>Bad Request - Invalid Header</h2>
    <hr><p>HTTP Error 400. The request has an invalid header name.</p>
    </BODY></HTML>

De meest voorkomende oorzaak is het gebruik van een ongeldige waarde voor HTTP User Agent, zoals tegenwoordig:

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1

De oplossing is een eigen User Agent in te stellen. Lukt het niet, gebruik dan een User Agent van Postman zoals “PostmanRuntime/7.28.0”.