"400; Bad Request" bij aanmelden Exact Online op Get My Report, Valuta Tools, Exact Support, Invantive Cloud

Go to English version

Bad Request bij aanmelden Exact Online apps

Bij het aanmelden op Get My Report of Valuta Tools treedt regelmatig een foutmelding op na het invoeren van de Exact Online aanmeldgegevens:

400; Bad Request

in een verder leeg browserscherm.

Dit probleem treedt sinds enkele weken op. Helaas valt een oplossing buiten onze controle; het betreft een Exact Online-probleem en het is ook niet mogelijk om het probleem te detecteren omdat dit deel van de zogenaamde “OAuth-flow” volledig buiten Invantive om afgehandeld wordt.

Ook als gebruikers bijvoorbeeld op support.exactonline.com proberen aan te melden treedt deze melding op; support.exactonline.com is een app van Exact Online zelf.

Het probleem schijnt op te treden sinds grofweg half september. Het probleem schijnt relatief frequent op te treden, maar zelden tot nooit twee keer achter elkaar.

Het probleem lijkt er mee samen te hangen dat het nieuwe aanmeldscherm waarbij eerst gebruikersnaam gevraagd wordt en pas later het wachtwoord anders is. Als in het eerste scherm met gebruikersnaam de buttons en invulvelden vierkant afgerond zijn:

image

Dan treedt deze foutmelding vaker op:

image

Als in het gebruikersnaamscherm de buttons en invulvelden wel afgerond zijn, dan lijkt deze foutmelding minder vaak of nooit op te treden:

image

Workaround onterechte “Bad Request”

Advies is om terug te navigeren in de browser en nogmaals proberen aan te melden. In het algemeen lukt het dan wel.

Het probleem komt ook met tussenpozen voor op Invantive Cloud.