Exact Online error itgenodr007: DeliveryContact op GoodsDeliveriesBulk

Onderstaande error ontvangen bij het repliceren van data uit Exact Online:

2021-01-06 23:55:59.763 Error itgencun016: Exclamation itgenodr007: itgenodr007: Can’t convert field ‘DeliveryContact’ with value ‘00000000-0000-0000-0000-000000000000’ to type ‘System.Nullable`1[[System.Guid, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]’ due to itgenodr028: The GUID value of column ‘DeliveryContact’ of ExactOnlineREST.SalesOrder.GoodsDeliveriesBulk has a default value. Nullable: True. Contact the cloud platform supplier to correct the API…

itgenodr028: The GUID value of column ‘DeliveryContact’ of ExactOnlineREST.SalesOrder.GoodsDeliveriesBulk has a default value. Nullable: True. Contact the cloud platform supplier to correct the API. {code}

Wat is hier de oplossing voor?

Versie 20.0.133

De itgenodr007 error op GoodsDeliveriesBulk is een datafout in de API van Exact Online. Soms komt er een defaultwaarde zoals 0 of de 0000-000-0000 GUID terug in plaats van leeg.

Deze fout in de Exact datakwaliteit komt in circa 20 kolommen voor, zoals Id in PayablesList of GoodsDeliveryLineID in PlannedSalesReturnLines.

Advies is primair ticket indienen bij Exact Online support. Hierbij verwijzen er naar dat de defaultwaarde niet voorkomt in de stamtabel. Er is geen contactpersoon met ID 0000-0000. Mocht een dergelijke goederenlevering gejoind worden met contactpersonen, dan zal de levering in het niets verdwijnen.

We geven daarom de voorkeur aan correctheid van de uitkomsten boven werking.

In 20.1.331 zit specifiek voor deze tabel en kolom een workaround; die poetst het veld leeg. Dit zorgt er voor dat ook een join de juiste uitkomsten geeft.

Deze workaround zat niet in 20.0.133. Hij zal ook meekomen met de volgende 20.0 release (20.0.135).