Itgenodr007 bij ophalen PurchaseOrderLinesIncremental uit Exact Online

Bij het uitvoeren van een willekeurige query op PurchaseOrderLinesIncremental krijg ik een:

itgenodr007
Er is een interne fout opgetreden.

Hoe kan ik de inkooporderregels uit Exact Online halen?

De foutmelding itgenodr007 betreft in dit geval een omgevingsspecifieke fout; het probleem was niet reproduceerbaar in onze testomgeving.

De foutmelding is:

itgenodr007
Can’t convert field ‘DeliveryContact’ to type ‘Guid?’.
De GUID-waarde van kolom ‘DeliveryContact’ van ExactOnlineREST.Sync.SyncPurchaseOrderLines heeft een standaardwaarde.

Dit betreft een datacorruptie waardoor het leggen van een relatie niet mogelijk is. In Invantive SQL zal hiervoor een automatische correctie opgenomen worden. Het is verstandig om deze melding met Exact Online te bespreken, maar de ervaring leert dat het erg lang kan duren vooraleer opgelost.

De automatische correctie zal in de volgende release meekomen.

Het lukt tot dusver niet om deze datafout automatisch te corrigeren.

Via de e-mail zal contact gezocht worden om het probleem bij de volgende helpdesklijn te laten bestuderen.

In de release van 1 juni 2022 is de workaround om de datacorruptie op te lossen in productie genomen. De itgenodr007 treedt niet meer op bij PurchaseOrderLinesIncremental.