Exact Online: itgenodr007 error op de tabel ExactOnlineREST.SalesOrder.PlannedSalesReturnLines@eol

Wat kan ik aan deze foutmelding doen?

DataSource.Error:
OData: Request failed:
The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.
(Er is een interne fout opgetreden. Neem contact op met uw leverancier. (itgenodr007, d7671846-bf16-4536-aae4-ef617e6c12b9))
Details:
DataSourceKind=OData
DataSourcePath=https://bridge-online.cloud/xxx/odata4/ExactOnlineREST.SalesOrder.PlannedSalesReturnLines@eol
Url=https://bridge-online.cloud/xxx/odata4/ExactOnlineREST.SalesOrder.PlannedSalesReturnLines@eol

Advies is om bij foutmelding in Power BI in Invantive Cloud Systeemberichten en/of Invantive Bridge Online Monitoring te kijken. Hier staat meestal veel meer context; Power BI eet delen van de meldingen op.

Bij Systeemberichten in Invantive Cloud staat:

itgenodr007
Can’t convert field ‘ReturnReasonCodeID’ to type ‘Guid?’.
De GUID-waarde van kolom ‘ReturnReasonCodeID’ van ExactOnlineREST.SalesOrder.PlannedSalesReturnLines heeft een standaardwaarde. Nullable: True. Neem contact op met de leverancier van het cloudplatform om de API te corrigeren.

Dit betreft een bug in de Exact Online API.

Alhoewel dit (nieuwe) veld niet altijd een waarde hoeft te hebben, wordt er geen null teruggegeven maar de niet-lege standaardwaarde voor een zogenaamde “Guid”. Dit is standaardgedrag van de Microsoft .net programmeeromgeving onder Exact Online bij per abuis incorrect instellen van eigenschappen. Indien deze standaarwaarden teruggezocht wordt in een gerelateerde tabel door de foreign key relatie af te lopen zal geen match gevonden worden. In de praktijk leidt dit tot ontbrekende data, waardoor cijfers niet kloppen.

Het aanmelden van de bug bij Support is de procedureel correcte weg, maar in de praktijk alleen zinvol indien het bedrijfskritisch is; het duurt meestal een aantal maanden vooraleer het opgelost is, als het al opgelost wordt.

Als praktische workaround (zonder garanties) detecteert de Invantive SQL-engine dergelijke datafouten en zorgt er voor dat de software vastloopt met een itgenodr007-melding zodat geen onjuiste cijfers gepresenteerd kunnen worden hierdoor. Na controle wordt dan een automatische correctie toegevoegd. Alhoewel dit in strijd is met het Invantive principe van niet-wijzigen van de brondata, is gezien de grote kans op onjuiste financiële cijfers en de praktische onmogelijkheid om de data gecorrigeerd te krijgen hier toch voor gekozen.

Inmiddels heeft een controle plaatsgevonden. Op PlannedSalesReturnLines zitten meerdere van dergelijke dataproblemen. Een correctie voor het genoemde veld ReturnReasonCodeID is toegevoegd en zal in de loop van de volgende week beschikbaar komen in productie.

Advies is om na halverwege volgende week nogmaals te proberen.