Exact Online GUID van LeadSources

In de ExactOnlineREST.CRM.Accounts tabel is een veld LeadSource dat GUID is, maar ik kan geen REST tabel vinden waar ik de bijbehorende gegevens zou kunnen ophalen aan de hand van de GUID.

Er is wel een tabel LeadSoures in het XML schema die de gezochte gegeven bevat, maar die heeft geen ID kolom met GUID’s om de relatie te leggen.

Zie ik iets over het hoofd?

De XML tabel LeadSources bevat alleen de code:

Zoals zichtbaar in het scherm Relatie Bewerken, kan een gebruiker zelf eigen bronnen toevoegen; het is met andere woorden geen lijst die centraal bijgehouden wordt voor alle Exact Online gebruikers:

In de Accounts-tabel staat alleen de GUID (terzijde tip: gebruik AccountsIncremental of eventueel AccountsBulk voor betere prestaties en lager API-call gebruik).

De gemakkelijkste oplossing is handmatig een tabel te maken voor Power BI waarin voor elke LeadSource de informatie uit de XML-tabel staat, plus de GUID die afgelezen wordt door de relatie 1 (meestal de Belastingdienst) telkens een andere bron toe te wijzen: