Exact Online: ouderdomsanalyse van artikel

Weet iemand middels welke activiteit / tabel in Invantive ik de ouderdomsanalyse van een artikel kan ophalen uit Exact Online?

De ouderdomsanalyse van alle artikelen kan gebruikt worden om de bestelfrequentie en hoeveelheid te optimaliseren.

Voorbeeld: in 2018 zijn er 100 stuks geleverd van product X. Hoeveel stuks zijn er daarvan nog op voorraad?

Vanuit Exact Online is dit op te vragen als de ouderdomsanalyse van artikel.

Mogelijk maar deels oplossing, maar kijk eens naar:

Voorraadverloop

Doe een totaaltelling per artikelcode uit TransactionLinesBulk voor goederenontvangst en de crediteringen hierop, plus goederenuitgifte en crediteringen hierop. Betreft zo uit mijn hoofd de volgende TransactionType:

 • 120: Fulfillment
 • 121: Return fulfillment
 • 130: Receipt
 • 131: Purchase return

op boekingen op grootboekrekeningen van het GLAccountType 40 (“Inventory”).

Hou er rekening mee dat voorraadtellingen soms nodig waren/zijn om initieel geconverteerde cijfers te corrigeren.

Zie ook Better Predict Minimum Stock Level using new Get My Reports Tools voor een standaardrapport voor de ouderdomsanalyse van artikelen.

Voorraadtellingen

De volgende code is een voorbeeld hoe de voorraadtellingen voor alle artikelen en gekozen Exact Online administraties opgehaald kunnen worden:

select sct.DivisionLabel
,   sct.StockCountNumber
,   sct.WarehouseCode
,   sct.WarehouseDescription
,   sct.StockCountDate
,   sct.description
,   sct.entrynumber
--
,   sce.LineNumber
,   sce.ItemCode
,   sce.ItemDescription
,   sce.StockKeepingUnit
,   sce.QuantityDifference
,   sce.QuantityInStock
,   sce.QuantityNew
,   sce.CostPrice
,   sce.ItemCostPrice
--
,   sce.StorageLocationCode
,   sce.StorageLocationDescription
from  exactonlinerest..stockcounts@eol sct
join  exactonlinerest..StockCountLines@eol sce
on   sce.division = sct.division
and  sce.stockcountid = sct.StockCountID
order
by   sct.DivisionLabel
,   sct.StockCountNumber
,   sce.LineNumber