Exact Online veldnamen in JSON nu in hoofdletters, voorheen in mixed case

Sinds dit weekend komen de Exact Online veldnamen uit de jsontable terug in hoofdletters. Graag zou ik weten hoe dit op te lossen in het script.

Dit weekend is release 22.0 live gegaan op Invantive Cloud nu de rapportagemaand januari is afgelopen.

In release 22.0 is het gedrag van select * en select veld1, veld2 gelijkgetrokken. Allen geven nu de kolomnamen terug in hoofdletters. Voorheen was dit niet het geval bij select *.

Ook select * from ... for jsontable geeft nu alle velden ook als hoofdletter terug. Dat is echter in deze specifieke casus niet handig omdat JSON hoofdlettergevoelig is qua identifiers. De nieuwe syntax staat beschreven online.

Workaround voor dit moment is de kolomnamen expliciet benoemen met een alias. De query:

select rge.value
from   ...

zal een kolomnaam “VALUE” geven, terwijl de query:

select rge.value valUE
from   ...

de kolomnaam “valUE” zal hebben.

Er wordt momenteel intern overlegd worden hoe dit slimmer gemaakt kan worden. Afhankelijk van de uitkomsten zal de release bijgesteld worden.

De wijziging van de betekenis van select * zal teruggedraaid worden voor release 22.0 en op korte termijn in productie gaan.

De kolomnamen van select UsErIdFiElD zullen voor release 22.0 ongewijzigd blijven namelijk USERIDFIELD. In de volgende majorrelease zal dit mogelijk vervangen worden door de oorspronkelijke naam van de identifier in de herkomst voor zover eenvoudig en nauwkeurig herleidbaar.

Zodra de release in productiegenomen is zal deze topic bijgewerkt worden.

Een release zal op 9 februari in productie genomen worden op Invantive Cloud die de casing van de kolomnamen bij select * terugdraait.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.