Veldnamen in hoofdletters in Teamleader tabellen

Ik heb het idee dat er recentelijk een wijziging is geweest waardoor nu ineens alle veldnamen vanuit Invantive Cloud en App Online naar upper case gezet worden bij gebruik van for json. Dit merk ik vooral als een groot probleem bij Teamleader. Hierdoor zijn alle Azure Data Factory pipelines die wij voor Teamleader hebben lopen kapot. De mapping van kolomnamen in ADF is namelijk case-sensitive.

Het zou fijn zijn als jullie deze wijziging aan jullie kant ongedaan kunnen maken.

Ik zie nu dat bovenstaande ook geldt voor Exact Online.

Dat is correct. Bij het gebruik van select * worden alle veldnamen sinds release 22.0 uppercase. Zie voor verder opvolging het topic Exact Online veldnamen in JSON nu in hoofdletters, voorheen in mixed case.

Ik snap de terugkoppeling/opvolging in het andere topic niet helemaal. Gaan jullie de uppercase bij select * (blijvend) terugzetten naar hoe het voorheen was? Of blijft alles uppercase?

Deze wijziging is erg onhandig voor reeds bestaande infrastructuur in ADF. Alle mappings in alle pipelines moeten handmatig omgezet worden naar deze nieuwe opzet, wat een tijdsintensieve klus is.

De pre-22.0 release situatie zal hersteld worden met de toen geldende kolomnamen.