Excel00430: Invantive Control for Excel verschijnt met fout: Class does not support Automation or does not supported expected interface

Na support van onze IT is de Invantive module weer in Excel verschenen, maar met diverse meldingen. Wij hebben een koppeling met Exact Online. En die willen we graag gebruiken voor de jaarafsluiting. dus urgent.

Eerste melding na verschijnen Invantive in Excel:

excel00430
Class does not support Automation or does not support expected interface.
‘Setup!X11’

Daarna:

An unhandled exception occurred in your application. Contact your administrator or the author of this document for further assistance.

Als derde:

itgenuty334
1 corrections have been made to the Excel links for the functions of Invantive Control for Excel.

En tenslotte:

melding 2 Invantive

excel00430
Class does not support Automation or does not support expected interface.
‘Set up’!X11
ValidationException
InvantiveControlUDFs.I_EOL_CRY_EXCHANGE_RATE

De itgenuty334 melding betekent dat er een Excel werkboek geopend is waarin nog links staan naar een andere locatie van de Excel functies. De melding bevestigt dat de links omgelegd is van het oude bestandspad (bijvoorbeeld c:\users\john\Invantive Control Functions.xlam) naar het nieuwe bestandspad.

De melding met code excel00430 betekent dat er een fout optrad in de Visual Basic-module van Excel zoals beschreven op Class doesn't support Automation (Error 430) | Microsoft Docs.

Ook de Nederlandstalige versie van excel00430 kan voorkomen:

excel00430
Klasse ondersteunt automatisering of verwachte interface niet.

Deze melding kan optreden na het plaatsen van een upgrade van Invantive Control for Excel. De kans hierop is het grootst als Excel gestart wordt direct na de upgrade door een Excelbestand te openen.

Advies is om eerst de PC volledig te herstarten. Mocht dat het probleem niet oplossen, doorloop dan de stappen in Excel toont Invantive Control niet meer in het lint. Die gaan over een andere foutmelding, maar de stappen uitvoeren lost ook andere issues vaak op.

Mocht daarna het probleem nog optreden, probeer het dan nogmaals maar zonder een eventuele virusscanner.

Als het probleem dan nog steeds optreedt, gelieve dan als antwoord hierop de exacte stappen voor reproductie toe te voegen vanaf het moment dat Windows de aanmeldprocedure heeft voltooid.

Terzijde: merk op dat Invantive Control for Excel uit twee invoegtoepassingen bestaat. Naast de xlam is de andere “Invantive Control for Excel” (bestandsnaam Invantive.Excel.Starter.vsto).

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.