Execution hints van Invantive Control Excel-formules

Go to English version

De meeste Excel-formules van Invantive Control for Excel hebben een parameter ExecutionHint. Via de ExecutionHint-parameter kan het gedrag van een formule veranderd worden. De hint wordt vaak gebruikt bij het uitzoeken waarom een Excel-formule een onverwachte uitkomst heeft.

De ExecutionHint ziet er als volgt uit in de Excel functie-wizard:

Er kunnen 0, 1 of meer execution hints opgegeven worden. Als er meer dan één hint opgegeven wordt, dan dienen ze gescheiden te worden door een comma (",").

De volgende hints kunnen gebruikt worden:

  • ALL_ROWS: haal alle gegevens op voor een opvraging, ook als maar één gegeven nodig is.
  • VERBOSEERR: toon de oorzaak aan van #Err in plaats van #Err.
  • VERBOSENA: toon de oorzaak aan van #N/B (Nederlands) en #N/A (Engelse Excelversie) in plaats van deze uitkomst.
  • SHOWPROGRESS: toon bij evaluatie Excel formule telkens opnieuw een venster met tussentijdse cijfers en data die gezamenlijk leiden tot de uitkomst.
  • VERBOSE: gelijk aan VERBOSEERR,VERBOSENA.
  • ASYNC: momenteel geen betekenis.

SHOWPROGRESS

Het gebruik van SHOWPROGRESS via de parameter ExecutionHint zorgt er bij formules die gegevens uit een dataplatform verwerken tot een einduitkomst (zoals een balansstand) voor dat bij evaluatie een venster getoond wordt met de onderliggende tijdelijke cijfers en data:

Veel Excel-functies hergebruiken de data om de snelheid te bevorderen. Alleen bij het vers ophalen van de gegevens wordt dit voortgangsvenster getoond. Meld opnieuw aan om deze zogenaamde “cache” te leggen en het tonen van het voortgangsvenster af te dwingen.

ALL_ROWS

Het gebruik van ALL_ROWS via de parameter ExecutionHint kan soms tot prestatiewinst leiden als veel dezelfde Excel-formules gebruikt worden, zoals bij het opvragen van de naam van een klant in Exact Online. Als er duizenden keren voor telkens een andere klant de gegevens opgevraagd worden, dan is het goedkoper om bij de eerste formule die voorbijkomt alle gegevens in één keer op te halen.

Het gebruik van ALL_ROWS is overbodig voor de financiële Exact Online formules zoals balans- en V&W-saldi. Die worden al op een geavanceerde en snelle wijze verwerkt.

Via de tabel UDFMeasuremenets@InvantiveControl kan opgevraagd worden hoe de gegevens uitgelezen worden door de Excelf-romules. Zie Analyze Performance of Invantive's Excel Formulas voor meer informatie (Engels).

VERBOSENA

Als een Invantive Excel-formule als uitkomst #N/B of #N/A heeft, geef dan een hint “VERBOSENA” of “VERBOSE” mee in de formule via de parameter ExecutionHint. De oorzaak wordt dan getoond als uitkomst van de formule. In onderstaande afbeelding geeft de bovenste formule een #N/B terug omdat het Control-model niet aanwezig is. De onderste formule gebruikt “VERBOSENA” om de oorzaak te achterhalen. De (Engelstalige) uitkomst van de formule legt dan de oorzaak uit: “#NA: No model and open connection.”:

image

Meer informatie over het analyseren van #N/B en #N/A is te lezen in Hoe los ik een #N/B of #N/A op in Invantive Control for Excel?.

VERBOSEERR

Als een Invantive Excel-formule als uitkomst #Err heeft, geef dan een hint “VERBOSEERR” of “VERBOSE” mee in de formule via de parameter ExecutionHint. De oorzaak wordt dan getoond als uitkomst.

VERBOSE

De hint VERBOSE is qua werking identiek aan het opgeven van zowel VERBOSENA als VERBOSEERR.