Exporteren projecturen en WBS vanuit Exact Online met Invantive Data Loader

In Exact Online staan projecten, deze projecten bestaan uit subprojecten(WBS). Op deze subprojecten zijn uren geboekt. Deze gegevens wil ik graag gedownload hebben (txt/csv/xls oid)

Ophalen WBS uit Exact Online

De standaard gratis Data Loader ondersteunt geen SQL-joins, dus het gebruik van een query op ExactOnlineREST…projects en ProjectWBSByProject is geen optie. Met een uitgebreidere versie kan dit wel via een Invantive SQL join.

Echter, sinds enige tijd bieden Invantive SQL en Exact Online samen ook een bulk API op de WBS structuur: ProjectWBSBulk.

Advies is om ProjectWBSBulk te gebruiken om de work-breakdown structure velden op te halen.

Merk op dat er nog steeds sprake is van een “varkensoortje” in het datamodel: via het veld Parent wordt verwezen naar de ID van het bovenliggende WBS element.

Ophalen uren

De uren zijn het gemakkelijkst te vinden onder PjtTimeTransactions. Deze uren betreffen de uren van medewerkers; de uren van machines staan in MfgTimeTransactions. De column Activity verwijst dan naar het WBS element.

Downloaden

Het ophalen via Invantive Data Loader naar file is niet handig. Data Loader is bedoeld om tussen gestructureerde formaten gegevens uit te wisselen, bijvoorbeeld Excel uitlezen en wegschrijven in een database.

Het kan wel met Data Loader via de volgende workaround:

 • Definieer een brontabel op basis van een query:
  Query voor projecturen uit Exact
 • Druk op “Show facts” button:
  Toon project uren
 • Kies “Exporteren” en dan “Exporteren naar Excel”:
  Exporteer uren naar Excel

Het kan ook vergelijkbaar via Query Tool, Invantive Cloud, access-odata.com of andere Invantive frontend producten.

Het exporteren kan ook met het Invantive Script statement local export results. Dit is het eenvoudigst samen te stellen door rechtsklik in de query editor van het Query Tool en dan “Exporteer Resultaten” te kiezen.

Hier kan ik wat mee, dank je wel!

Een iets andere vraag, maar het sluit wel aan bij bovenstaande: Ik heb in Visual Studio de API “C# client SDK for the Exact Online RESTFul”. Graag zou ik bovenstaande gegevens binnen willen halen, maar ik kan de tabellen ProjectWBSBulk en PjtTimeTransactions niet benaderen. Zie ik iets over het hoofd?

Bij voorbaat dank!

Dit is geen ons bekend product van Invantive. Vragen over producten van andere leveranciers kunnen het beste daar gesteld en beantwoord worden.

Update juli 2021

Een standaardrapport binnen Get My Report bevat alle gevraagde informatie. Het Excel-bestand met acht werkbladen is in 1 klik te downloaden uit Exact Online voor alle projecten via “Projecttransacties”.

De inhoud van de werkbladen is (details, gesorteerd per boekhouding, klant en project):

 • gekozen parameters;
 • lijst van projecten;
 • lijst van uren, inclusief waarde, artikelgroep en eenheid;
 • lijst van projecttermen van de projecten;
 • lijst van kostenboekingen, inclusief aantallen en kostprijzen;
 • lijst van boekingen uit het grootboek en inkoopboek;
 • lijst van WBS-elementen: deliverables, activiteiten en kostenposten;
 • lijst van planningen van gekozen projecten.

Voor het doorboeken van uren als kostenboekingen is een nieuwe app beschikbaar binnen Get My Report: Kostenboekingen uren voor Exact Online Uren & Projecten