Failed to update data source credentials: Timeout expired

Bij het aanmelden vanuit Power BI op Invantive Cloud kan de volgende melding optreden (zie afbeelding):

Failed to update data source credentials: Timeout expired.
The timeout period elapsed prior to completion of the operation.

Deze foutmelding kan veroorzaakt worden doordat er recent een groot aantal foutmeldingen zijn geweest bij het aanmelden, bijvoorbeeld door een foutief wachtwoord of een blokkade wegens vervallen facturen.

De wachtduur kan meerdere uren bedragen, zeker als er tientallen foutgeslagen aanmeldpogingen zijn geweest. Het invoeren van het juiste wachtwoord en/of een correctie na betaling of betaalvakantie kan daardoor niet door Power BI opgepikt worden.

Advies is om 8 uur te wachten en dan nogmaals te proberen. Het aanmelden zal dan naar verwachting weer lukken. De lange duur is een bewuste blokkade om misbruik van data te bemoeilijken.

Een tijdelijke workaround is om via een andere gebruiker die geen foutieve aanmeldingpogingen heeft gekend aan te melden.