Fout itgenclr006: Een interne fout is opgetreden van de soort 'AC0FE8'

Er wordt een batchfile (eol2sqlserver.bat) gedraaid om data uit Exact Online te halen.
Uitvoering eindigt met exitcode 3.

Melding tijdens uitvoeren:

Formuleer je vraag zo specifiek mogelijk. Zet in de titel een meldingscode indien beschikbaar zoals itgen***** en wat je wilt bereiken maar niet lukt. In de vraag zet je:

  • waar loop je tegenaan,
  • een concreet voorbeeld die het probleem laat zien,
  • wat je al geprobeerd hebt maar niet de juiste uitkomst gaf.

Gelieve een tag toe te voegen voor elk betrokken Invantive product en een tag voor elk (cloud)platform waar je vraag betrekking op heeft.

Vermeld versienummers van je Invantive producten indien mogelijk.

Ondertussen is het probleem ook ‘zomaar’ weer verdwenen…