Fout itgenyki014 bij het inladen van Yuki tabellen (DDC4AB)

Bij het inladen van verschillende Yuki tabellen krijg ik de volgende error.

Fout itgenyki014:
Een interne fout is opgetreden van de soort ‘DDC4AB’.
Neem contact op met uw leverancier. (itgenyki014, 7aa3aae5-ff2e-4e07-8d07-e0e87f07c84e).

Weet iemand wat hier fout gaat en hoe ik dit op kan lossen?

Staat er meer context in Systeemberichten? En welk product gaat het om?

Het gaat om het product: InvantiveBridgeOnline.
De gegeven informatie uit Systeemberichten is het volgende:

itgenyki018: Een interne fout is opgetreden van de soort ‘DDC4AB’. Neem contact op met uw leverancier. (itgenyki018, ef6fc131-01f1-4af9-8968-1c87cbd1e1c1).
The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.

Deze foutmelding kan niet geïsoleerd optreden in Invantive Bridge Online. Wat is precies de keten qua producten en de versies?

De keten is als volgt: Yuki - Bridge online - Datahub 20.0.134

Foutmelding Cloud: https://cloud.invantive.com/app/diagnostics/logging/42835617
Foutmelding Server-side: https://cloud.invantive.com/app/diagnostics/logging/42733409
Foutmelding Datahub: https://cloud.invantive.com/app/diagnostics/logging/42732047

OK. Ik begrijp dat er vanuit Invantive Data Hub met de Bridge Online driver verbinding gemaakt wordt met Invantive Bridge Online. Invantive Bridge Online maakt verbinding met een Yuki database. Hierbij treedt de melding itgenyki014 op.

Uit de melding itgenyki014 is te lezen dat het over de Yuki driver gaat en niet over de Bridge Online driver: haal de vaste beginletters itgen weg en over blijft: yki met volgnummer.

Probeer daarom eens vanuit de SQL editor op de database op Invantive Cloud (https://cloud.invantive.com) of rechtstreeks via de browser met zoiets als https://bridge-online.cloud/SEGMENTNAAM/odata/TABELNAAM gegevens op te halen.

Welke melding verschijnt dan?

Als ik een nieuwe data container aanmaak krijg ik de foutmelding itgenyki020:

itgenyki020
The database ‘Invantive Cloud - Test Yuki’ could not be opened.
Invalid session ID

image
Deze foutmelding verschijnt ook in de SQL editor.

Op Yuki lukt het me wel om met deze credentials in te loggen.

De melding “Invalid session ID” is een foutmelding die alleen optreedt in de laatste versie van Invantive Cloud. Het is een bug die recent geïntroduceerd is en die in volgende release van 23 april 2021 opgelost zal zijn n.a.v. een aantal grote security aanpassingen.

De foutmelding itgenyki020 heeft verder niks te maken met de melding itgenyki014 uit het onderwerp.

Achtergrond van Invalid Session ID

De melding Invalid session ID is een foutmelding die terugkomt vanuit de Yuki API. Invantive SQL pakt die op en verpakt die als eigen melding. Het is een zogenaamd “SOAP Client” error, hetgeen zichtbaar is aan de foutcode itgenyki020. De meest voorkomende SOAP foutcodes zijn op Yuki:

 • itgenyki017: SOAP Receiver
 • itgenyki018: SOAP Server
 • itgenyki019: SOAP Sender
 • itgenyki020: SOAP Client
 • itgenyki021: SOAP Must Understand
 • itgenyki022: SOAP Version Mismatch

Een SOAP foutmelding ziet er ongeveer zo uit:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <soap:Body>
  <soap:Fault>
   <faultcode>soap:Client</faultcode>
   <faultstring>Invalid session ID</faultstring>
   <detail />
  </soap:Fault>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP is geen eenvoudig protocol en helaas zijn de meeste foutmeldingen die via SOAP overgedragen worden vanuit de API servers nogal lastig te interpreteren.

Een aantal Yuki errors hebben een eigen meldingscode. Voor Invalid session ID zal itgenyki027 geïntroduceerd worden.

Mogelijk gerelateerd: Itgenyki014 bij ophalen OutstandingCreditorItems opYuki

Advies is om via het scherm “Delegaties” een supportengineer van Invantive een week toegang te geven zodat gekeken kan worden wat de mogelijke oorzaak is (zie Toegang via delegatie op Invantive Cloud voor consultants).

Het betrof een viertal Yuki administraties waarvan de rechtenstructuur niet klopte. Yuki heeft gezorgd dat de rechten rechtgetrokken zijn. Zie Itgenyki014 bij ophalen OutstandingCreditorItems opYuki.