Foutmelding itgenhst020 op CRMCompanies Basic Companies@hst van HubSpot

In mijn Power BI/Hubspot dashboard krijg ik de volgende foutmelding bij verversing van de database: CRMCompanies Basic Companies@hst. Hoor graag wat hieraan te doen is.

Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Resources.HttpResource:
Request failed:
OData Version: 3 and 4, Error:
The remote server returned an error:
(500) Internal Server Error.
(Er is een interne fout opgetreden.
Neem contact op met uw leverancier.
(itgenhst020, 5856c575-241a-4ef1-89c6-0572c39d8954))
… dito voor OData 3 en 4 individueel

De volledige foutmelding is te vinden op Invantive Cloud in het scherm “Systeemberichten”. De tekst van itgenhst020 luidt:

itgenhst020
Could not find object ‘FeedbackSubmissions’ for custom properties.

Dit betreft een van de tabellen waarvoor custom properties bepaald moeten worden. Deze tabel blijkt niet meer beschikbaar op dit moment. De logica is verbeterd zodat dynamische veranderingen in de beschikbare tabellen niet leiden tot de foutcode itgenhst020.

Gelieve nogmaals te proberen zodra de volgende release in productie is genomen. Dit zal naar verwachting binnen enkele werkdagen het geval zijn.