Foutmelding itgenpse055: No data dictionary provider found

Ik krijg regelmatig deze foutmelding: very annoying moet ik zeggen. Hij is niet te reproduceren.

Module ‘XXCFJSON’ heeft gefaald: itgenpse055: No data dictionary provider found.

Kan iemand mij hiermee helpen?

De foutmelding met code itgenpse055 is een interne fout die optreedt indien bij het aanroepen van een Invantive PSQL-functie het data dictionary niet aanwezig. Het data dictionary is nodig om de definitie van de PSQL-functie op te halen.

Dit is gedrag anders dan dat hoort. Het probleem lijkt elke dag meerdere malen op te treden, ook bij andere gebruikers, maar uitsluitend in de App Online en Bridge Online-producten. Het lijkt een race condition.

Een developer zal kijken of het probleem opgewekt kan worden, gereproduceerd en opgelost.

Het advies is om voorlopig de aanroep te herhalen totdat hij slaagt.

Is er al iets meer over bekend, het zorgt voor een onwerkbare situatie helaas.

Nee, op dit moment is hier niet meer over bekend. Het punt is nog niet uitgezocht. Te verwachten is dat een oplossing niet voor 6 maart live zal gaan omdat de huidige softwareversie op dit moment bevroren is.

Advies is om herhaaldelijk aan te roepen tot dan.

Hij deed het 1x goed daarna 4 x int de fout. Ik stuur je de foutlog mee van de qllikserver, Dit was al na 5 minuten helaas . Ook heb ik een fout op het andere script voor het ophalen van salarissen. Ook die stuur ik mee

Exact Online

20220225T133907.279+0100 0177 TRACE --> 'ExactOnlineREST.Incremental.GLAccountsIncremental'
20220225T133907.280+0100 0177 --> 'ExactOnlineREST.Incremental.GLAccountsIncremental'
20220225T133907.280+0100 0178
20220225T133907.280+0100 0181 LET vURL = 'https://app-online.cloud/apps/8ac22497-d016-4531-ac48-84369efc9673/databases/,,,/modules/411829cc-31ac-4f2f-a944-8d094ea0293b/'
20220225T133907.280+0100 0183 LET vFile = Peek('Invantive',vFileNo-1,'Tabellen')
20220225T133907.280+0100 0184 LET vSQL = peek('ConversionText',vFileNo-1,'Tabellen')
20220225T133907.280+0100 0185 LET vQVD = peek('InvantiveNames',vFileNo-1,'Tabellen')
20220225T133907.280+0100 0188 LIB CONNECT TO 'Invantive (...)'
20220225T133907.834+0100 Connected.
20220225T133907.836+0100 0189 RestConnectorMasterTable:
20220225T133907.836+0100 0190 SQL SELECT
20220225T133907.836+0100 0191 "Amount" AS "Amount","AmountCredit" AS "AmountCredit","AmountDebit" AS "AmountDebit","BalanceType" AS "BalanceType","CostCenterCode" AS "CostCenterCode","CostCenterDescription" AS "CostCenterDescription","CostUnitCode" AS "CostUnitCode","CostUnitDescription" AS "CostUnitDescription","Count" AS "Count","Division" AS "Division","GLAccount" AS "GLAccount","GLAccountCode" AS "GLAccountCode","GLAccountDescription" AS "GLAccountDescription","ID" AS "ID","ReportingPeriod" AS "ReportingPeriod","ReportingYear" AS "ReportingYear","Status" AS "Status","Type" AS "Type"
20220225T133907.836+0100 0192 FROM JSON (wrap on) "root"
20220225T133907.836+0100 0193
20220225T133907.836+0100 0194 WITH CONNECTION (
20220225T133907.836+0100 0195 URL "https://app-online.cloud/apps/8ac22497-d016-4531-ac48-84369efc9673/databases/.../modules/411829cc-31ac-4f2f-a944-8d094ea0293b/",
20220225T133907.836+0100 0196 QUERY "Table" "ExactOnlineREST.Financial.ReportingBalance",
20220225T133907.836+0100 0197 QUERY "divisions" "1037410",
20220225T133907.836+0100 0198 HTTPHEADER "User-Agent" "Qlik Sense")
20220225T133909.128+0100 19 fields found: Amount, AmountCredit, AmountDebit, BalanceType, CostCenterCode, CostCenterDescription, CostUnitCode, CostUnitDescription, Count, Division, GLAccount, GLAccountCode, GLAccountDescription, ID, ReportingPeriod, ReportingYear, Status, Type, __extra_,
20220225T133909.135+0100 Error: HTTP protocol error 500 (Internal Server Error):
20220225T133909.135+0100
20220225T133909.135+0100 An error occured - 7ba77905-43ba-4982-b76f-d189ce13cc40
20220225T133909.135+0100 itgenpse055: No data dictionary provider found on call to SQL function 'l_table_fq_name'. (l_table_fq_name).
20220225T133909.137+0100 Execution Failed
20220225T133909.154+0100 Execution finished.

Salarissen

20220225T133140.019+0100 0169 LET vURL = 'https://app-online.cloud/apps/8ac22497-d016-4531-ac48-84369efc9673/databases/.../modules/aeca584c-b74d-48b7-a932-6de48aba4fe6/'
20220225T133140.019+0100 0170 LET vFile = Peek('Invantive',vFileNo-1,'Tabellen')
20220225T133140.019+0100 0171 LET vSQL = peek('ConversionText',vFileNo-1,'Tabellen')
20220225T133140.020+0100 0172 LET vQVD = 'Salaries'
20220225T133140.020+0100 0175 LIB CONNECT TO 'Invantive (...)'
20220225T133140.741+0100 Connected.
20220225T133140.742+0100 0176 RestConnectorMasterTable:
20220225T133140.742+0100 0177 SQL SELECT "DIVISION","EMPLOYEEHID","PAYROLLCOMPONENTCODE","PAYROLLYEAR","PERIOD","CALCULATEDAMOUNT"
20220225T133140.742+0100 0178 FROM JSON (wrap on) "root"
20220225T133140.742+0100 0179
20220225T133140.742+0100 0180 WITH CONNECTION (
20220225T133140.742+0100 0181 URL "https://app-online.cloud/apps/8ac22497-d016-4531-ac48-84369efc9673/databases/.../modules/aeca584c-b74d-48b7-a932-6de48aba4fe6/",
20220225T133140.742+0100 0182 QUERY "year" "2019",
20220225T133140.742+0100 0183 QUERY "divisions" "711776",
20220225T133140.742+0100 0184 HTTPHEADER "User-Agent" "Qlik Sense")
20220225T133143.329+0100 7 fields found: DIVISION, EMPLOYEEHID, PAYROLLCOMPONENTCODE, PAYROLLYEAR, PERIOD, CALCULATEDAMOUNT, __extra_,
20220225T133143.336+0100 Error: HTTP protocol error 500 (Internal Server Error):
20220225T133143.336+0100
20220225T133143.336+0100 An error occured - b1918b04-9d93-4889-8eed-50ca1ecf97c2
20220225T133143.336+0100 itgenoda093: Er ontbreekt minimaal één divisie in uw filter op 'ExactOnlineREST.Payroll.PayrollTransactionsByPayrollYear'. Ontbrekende divisies: 716996. (716996).
20220225T133143.336+0100 Execution Failed
20220225T133143.346+0100 Execution finished.

Dank voor de informatie. Er is inmiddels meer zicht op de oorzaak.

Het lijkt er op dat de sessie in een aantal gevallen al opgeruimd wordt voordat de verwerking klaar is. Dat kan al meteen gebeuren (wat de foutmelding over het niet kunnen vinden van de administratie verklaart) of gedurende de verwerking.

Het is een bug in het sessiebeheer van App Online en Bridge Online, dat echter alleen op App Online optreedt.

In de nieuwe release zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd om dit probleem beter analyseerbaar te maken. Zodra meer bekend is over de oorzaak en oplossing zal dit topic bijgewerkt worden.

Helaas heb ik nog steeds problemen met het afbreken van de sessie. Is er al zicht op een oplossing?

Op dit moment is er nog geen oplossing; dit punt staat nog op de lijst voor verdere analyse. De nieuwe release met extra mogelijkheden voor analyse is inmiddels in productie genomen. Daarnaast zijn een aantal andere verbeteringen qua sessiebeheer doorgevoerd. Uit de metingen blijkt dat de melding de laatste keer 25 maart om 08:22 UTC is opgetreden en de zijdelingse verbeteringen hadden dus onvoldoende resultaat.

Het reproduceerbaar en analyseerbaar krijgen van dit probleem kan langere tijd gaan duren omdat het niet vlot lukt om het op te wekken. Een alternatief is om delegatie te verstrekken zodat het tegen de dataset intensief getest kan worden.

Qlik biedt tegenwoordig een OData4 JSON driver, maar die lijkt nog niet meteen inzetbaar.