Foutmelding itgensql288 bij gebruik van Excel formule I_EOL_CCE_BAL_YEAR_OPEN

Bij gebruik van de Exact Online Excel add-in 20.2.34 krijg ik op de formule:

=I_EOL_CCE_BAL_YEAR_OPEN(2032946;10000;2020)

de foutmelding:

De berekende waarde ‘F99F349’ van ‘division’ kan niet worden geconverteerd naar het gegevenstype ‘int32’.

Een formule zoals deze werkt wel:

=I_EOL_BAL_YEAR_OPEN(2032946;2020;“00610”)

De rest van de foutmelding:

The value ‘F99F349’ is not a valid integer.
ValidationException
bij System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
bij System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
bij System.String.System.IConvertible.ToInt32(IFormatProvider provider)
bij System.Convert.ToInt32(Object value)
bij Invantive.Data.DataUtility.ConvertToInt32(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Object val)

Hoe los ik dit op?