Itgensql288: De berekende waarde 'A5A6B25' van 'division' kan niet worden geconverteerd naar het gegevenstype 'int32'

Bij het bijwerken van Excelformules in Invantive Control for Excel 20.2.147 treedt de volgende melding op:

itgensql288:
De berekende waarde ‘A5A6B25’ van ‘division’ kan niet worden geconverteerd naar het gegevenstype ‘int32’.

De Excel-formule is:

=I_EOL_CCE_BAL_PDE_CLOSE(divisiecode;$D14;huidigjaar;G$9;G$10;$C14))

De volledige foutmelding is:

The value 'A5A6B25' is not a valid integer.

De indeling van de invoertekenreeks is onjuist.

Use comma ',' as a thousands separator.

Bericht ID: eb64e437-c91b-4cfa-a461-29a495736064

Opgetreden (UTC): 13/12/2021 13:34:50

select ble.division_code
,   ble.costcenter_costanalysis_year_reportingyear_attr
,   ble.costcenter_costanalysis_year_years_balance_balancetype_attr
,   ble.costcenter_costanalysis_year_years_balance_code_attr
,   ble.costcenter_costanalysis_year_years_balance_description
,   ble.costcenter_code_attr
,   ble.code_attr
,   sum(ble.debit)  debit
,   sum(ble.credit) credit
,   sum(ble.balance) balance label '{res:itgen_eol_balance}'
from  ExactOnlineREST.Balances.BalanceLinesCostAnalysisAll ble 
group
by   ble.division_code
,   ble.costcenter_costanalysis_year_reportingyear_attr
,   ble.costcenter_costanalysis_year_years_balance_balancetype_attr
,   ble.costcenter_costanalysis_year_years_balance_code_attr
,   ble.costcenter_costanalysis_year_years_balance_description
,   ble.costcenter_code_attr
,   ble.code_attr

System.FormatException
ValidationException
ValidationException
  bij System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
  bij System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
  bij System.String.System.IConvertible.ToInt32(IFormatProvider provider)
  bij Invantive.Data.DataUtility.ConvertToInt32(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Object val)

De details zijn:

System.FormatException
ValidationException
ValidationException
  bij System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
  bij System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
  bij System.String.System.IConvertible.ToInt32(IFormatProvider provider)
  bij Invantive.Data.DataUtility.ConvertToInt32(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Object val)

De foutmelding wordt veroorzaakt door een fout in de view BalanceLinesCostAnalysisAll in Exact Online. Deze benadert alle partities, niet alleen de administraties van Exact Online, maar ook de partities van gekoppelde Outlook mailboxen en agenda’s.

Workaround is om Outlook af te sluiten voor Excel gestart wordt.

In een volgende release zal de logica verbeterd worden van de view, om niet meer alle partities via de data dictionary view SystemPartitions te benaderen.

In de volgende versie zal het probleem naar verwachting opgelost zijn. Zodra deze beschikbaar komt in de loop van de week zal een antwoord toegevoegd worden.

Een nieuwe release zou dit probleem moeten oplossen. Gelieve versie 20.2.182 of nieuwer te installeren vanaf Invantive(R) Control for Excel 22.0.140 | Release Notes.

De gebruikte view voor het bepalen van de kostenplaats/kostendrager-specifieke bedragen bleek nog een verwijzing naar de alias ‘eol’ te eisen. Dit is inmiddels opgelost en beschikbaar als release 20.2.205:

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.