Foutmelding itgensql288 bij gebruik van Excel formule I_EOL_CCE_BAL_YEAR_OPEN

Bij gebruik van de Exact Online Excel add-in 20.2.34 krijg ik op de formule:

=I_EOL_CCE_BAL_YEAR_OPEN(2032946;10000;2020)

de foutmelding:

De berekende waarde ‘F99F349’ van ‘division’ kan niet worden geconverteerd naar het gegevenstype ‘int32’.

Een formule zoals deze werkt wel:

=I_EOL_BAL_YEAR_OPEN(2032946;2020;“00610”)

De rest van de foutmelding:

The value ‘F99F349’ is not a valid integer.
ValidationException
bij System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
bij System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
bij System.String.System.IConvertible.ToInt32(IFormatProvider provider)
bij System.Convert.ToInt32(Object value)
bij Invantive.Data.DataUtility.ConvertToInt32(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Object val)

Hoe los ik dit op?

Het probleem is vergelijkbaar met Itgensql288: De berekende waarde 'A5A6B25' van 'division' kan niet worden geconverteerd naar het gegevenstype 'int32'.

De oorzaak is dat Outlook ook benadert wordt voor een “partitie” op het moment van het raadplegen van de balansstanden per kostenplaats/kostendrager.

Workaround is om Outlook af te sluiten bij het gebruik van deze formules.

In de volgende versie zal het probleem naar verwachting opgelost zijn. Zodra deze beschikbaar komt in de loop van de week zal een antwoord toegevoegd worden.

Een nieuwe release zou dit probleem moeten oplossen. Gelieve versie 20.2.167 of nieuwer te installeren vanaf Invantive(R) Control for Excel 22.0.140 | Release Notes.

Inmiddels is de nieuwe release geïnstalleerd maar heb ik nog steeds hetzelfde probleem alleen een andere foutmelding.

Zowel met als zonder mail geopend blijft dit probleem, al zou mail hier volgens mij niks mee te maken moeten hebben.

De gebruikte view bleek nog een verwijzing naar de alias ‘eol’ te eisen. Dit is inmiddels opgelost en beschikbaar als release 20.2.205:

De foutmelding is nu inderdaad weg, alleen in plaats van #NB geeft bij nu als uitkomst 0. Ook bij het verwijderen van de formule, waarna deze opnieuw ingevoerd wordt. Alle beginsaldi op Kostendrager niveau zijn nu dus 0.

Een sterk hierop gelijkend probleem is gereproduceerd in april en een oplossing is opgenomen in de nieuwe release van Invantive Control for Excel.

Advies is om die te downloaden vanaf https://download.invantive.com.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.