Foutmelding OLE DB- of ODBC-fout: Invalid JSON. A comma character ',' was expected in scope 'Array'

De resterende incomplete bestanden n.a.v. de volgelopen schijf zijn verwijderd. Gelieve nogmaals te verversen.

dit probleem lijkt nu opgelost. Er zijn nog wel foutmeldingen, maar die worden hier besproken: Deels mislukte download Power BI dataset