Get My Report - verkoopfacturenregels: deel vennootschappen niet zichtbaar in lijst

Via de module “Verkoopfacturenregels” tracht ik alle verkoopfacturen van alle Exact Online vennootschappen op te vragen. Er zijn echter maar enkele vennootschappen die in het resultaat worden weergegeven. Enkele andere vennootschappen uit Exact Online zijn niet zichtbaar.

Mogelijkerwijs zijn de rechten vanuit Exact Online niet volledig toegekend aan Get My Report. Advies is om in eerste instantie te beginnen met het toekennen van “Alle huidige en toekomstige administraties” zoals beschreven met de rode(1) in Nieuwe Exact Online administratie niet zichtbaar in Invantive Cloud voor Power Query/BI - #2 door forums. Dit kan via het scherm “Appmachtigingen” in Exact zoals beschreven in voornoemd topic.

Vanwege het hergebruik van de lijst van vennootschappen in Get My Report for Exact Online kan het tot een kalenderdag duren na het aanpassen vooraleer de extra vennootschappen zichtbaar worden in de keuzelijst.

Verkoopfactuurregels

De reden dat de verkoopfacturen er niet inkomen zijn wellicht te wijten aan het feit dat de verkoopfacturen niet gemaakt worden in Exact Online in het dagboek 700 - Verkopen.
De verkoopfacturen zitten mee in het dagboek “710 Verkopen …”.

Op welke manier kunnen wij in Excel aanspraak maken op de documenten die op de klanten worden geregistreerd, dus “verkoopfacturen” en “verkoopfacturen …”?

Het probleem is me nog niet voldoende duidelijk:

  • Ontbreken vennootschappen in de lijst van administraties?
  • Of staan ze er wel tussen, maar bevat het Excel rapport niet deze gegevens?

In het eerste geval svp verzorgen dat rechten toegekend worden aan zowel de Exact Online gebruiker als de app Get My Report.

In het tweede geval raad ik aan om een kort consult te plannen om te kijken hoe e.e.a. geconfigureerd moet worden.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.