HTTP 404 Response - TransactionLinesIncremental

Bij het ophalen van een TransactionLinesIncremental-tabel krijgen wij direct een HTTP 404 error die ook te zien is in de logging:

Andere tabellen worden voor deze filters wel succesvol geladen. Waardoor komt dit? Hierdoor moeten we nu de TransactionLinesBulk-tabel gebruiken die significant trager is.

Het getoonde pad (de blauwe URL) bestaat niet. Daarom verschijnt een HTTP 404-melding (“Not found”).

Advies is om een geldige URL te gebruiken. Die kan bijvoorbeeld gevonden worden door te navigeren naar “Databases” op Invantive Bridge Online en daar de database te kiezen. De waarde bij name is deel van de URL.

Alternatieve wijze om de URL te vinden is om een OData4-client te gebruiken zoals Power BI Desktop, Power Automate of Access OData.

In dit geval is waarschijnlijk FinancialTransaction incorrect en wordt Incremental bedoeld.

Meer tips voor het zelf samenstellen van URL’s zijn te vinden in de OData-specificatie en bijvoorbeeld in How to filter data from OData query on Azure Data Factory?.