In ten minste één gegevensbron de referenties ontbreken (Power BI Service)

Een oud-collega heeft ooit een connectie ingesteld tussen Exact en Power BI met Invantive Cloud. Deze data werd middels zijn gebruikersaccount automatisch geüpdatet vanuit de Power BI Service. Inmiddels is deze werknemer vertrokken en daardoor kon de Power BI Service de gegevens niet meer uit Exact Online halen, aangezien dit via zijn gebruikersaccount liep. Inmiddels zijn de stappen doorlopen uit de ontvangen mail “Gebruik Power BI met Exact Online ook na 1 januari 2022”, maar dit alles heeft geen effect gehad op het kunnen updaten van de data door Power BI. Power BI geeft deze foutmelding:

De geplande vernieuwing is uitgeschakeld omdat in ten minste een gegevensbron de referenties ontbreken.
Als u de vernieuwing weer wilt starten, gaat u naar de instellingenpagina van de gegevensset en geeft u referenties op voor alle gegevensbronnen.
Activeer vervolgens de geplande vernieuwing weer.

Wel lijkt door de stappen die genomen moesten worden uit de eerder genoemde mail dat er een nieuwe database is aangemaakt:

Nu heb ik geprobeerd een nieuwe connectie te leggen door de dataset te downloaden vanuit Power BI en nogmaals de connectie te leggen via OData, maar dan met de nieuw verkregen “Bridge URL Segment”.

Alleen loop ik dan vast in de stap “Navigator”, aangezien ik nergens kan terugvinden welke Exact databases zijn gebruikt (zolang ik het mij goed kan herinneren moet je een aantal selecteren). Hoe kan ik terugvinden welke databases origineel zijn gebruikt?

Dus in het kort: kunnen jullie mij uitleggen hoe ik de bestaande connectie tussen Exact en Power BI weer werkend maak of een nieuwe connectie leg?

Power BI linkt nog naar de datacontainer die gerepareerd moet worden en niet naar de nieuwe. Dus of de oude datacontainer moet gemaakt worden of er moet een nieuwe verbinding worden gelegd met de nieuwe datacontainer. Althans dat denk ik:

Advies is:

Vermoedelijk wordt in plaats van “databases” bedoeld: “tabellen”, maar de vraag kan ik niet plaatsen.

Terzijde: tips voor het instellen van het automatisch verversen via Power BI web zijn te lezen op Hoe maak ik een Power BI gegevensset op Exact Online met automatisch verversen?.

Merk op: Invantive Cloud vereist geen Power BI Gateway (zie Heeft Invantive Cloud Power BI Gateway nodig?).

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.