Heeft Invantive Cloud Power BI Gateway nodig?

Nee; bij het gebruik van Invantive Cloud is geen Power BI Gateway nodig.

We raden het gebruik van Power BI-gateway sterk af; de koppeling gaat rechtstreeks vanuit Power BI naar Invantive Cloud. Er hoeft dus geen PC aan te blijven staan om de data te verversen; dit is slecht voor het milieu en bovendien tegenwoordig relatief duur qua stroomverbruik (de stroomkosten kunnen rustig meer dan 50 euro per maand zijn, los van de kosten van de PC).

Dat is het korte en correct antwoord. Het lange verhaal volgt nu.

Wat is Power BI Gateway?

Power BI Gateway is een software die doorlopend on-premises draait op een PC of Windows Server. De Power BI Service kan daarmee gegevens benaderen die alleen binnen het bedrijfsnetwerk beschikbaar zijn of die lokale software nodig hebben. Een voorbeeld van gegevens binnen het bedrijfsnetwerk is een database die op een server in het kantoor staat en niet via de firewall toegankelijk is gemaakt. Een voorbeeld van benodigde lokale software is een custom connector voor Power BI die Microsoft niet op haar diensten aanbiedt als een standaard. Kort samengevat is de Power BI Gateway hiermee een zogenaamde “reverse proxy” die toegang vanaf buiten tot lokale systemen mogelijk maakt dwars door de firewall heen en onafhankelijk van IP-adres.

OData-connector

Invantive Cloud biedt standaard het OData-protocol (versie 4) om gegevens op te vragen vanuit Power BI Desktop en de PowerBI.com Service. Het OData-protocol is voor Microsoft een belangrijk protocol en wordt standaard meegeleverd door Microsoft met onder andere Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Integration Services en Azure Data Factory.

Omdat Invantive Cloud voor alle ondersteunde 75±platformen de gegevenssets aanbiedt via het OData-protocol zoals ondersteund door Microsoft kan gewerkt worden met de Power BI-producten zonder extra software lokaal te installeren. Het gebruik van een Power BI-gateway is daarom overbodig.