Incremental script - Exact Online met Datahub

We experimenteren met verschillende oplossingen om te kijken wat het beste werkt. Aangezien de webhooks redelijk ingewikkeld zijn om te implementeren proberen we nu de Incremental tabellen.

Met een flink aantal foutmeldingen moeten we nog even doorbijten om te kijken of we er iets mee kunnen.

select code
,   description
,   label
,   customercode
from  ExactOnlineREST.System.SystemDivisions@eol 
where customercode = secret

select amount
,   bankaccountdescription
,   division
,   journaldescription
,   divisionownercompanynumber
from  ExactOnlineREST.Financial.CashflowBalance@eol

Geeft een foutmelding:

Error itgenclr039: External error in Invantive Data Hub.
Invalid object name ‘dc_table_partition_versions’.

Vraag: Wat gebeurt er?

select accountcode
,   amountdc
,   duedate
,   description
,   invoicedate
,   invoicenumber
,   journaldescription
,   division
,   entrynumber 
from  ExactOnlineREST.Incremental.PaymentsIncremental@eol

Foutmelding:

Error itgengpr015: Unknown table ‘EXACTONLINEREST.INCREMENTAL.PAYMENTSINCREMENTAL’. Possible valid alternatives: ExactOnlineREST.Incremental.AccountsIncremental.

Vraag: Bestaat deze tabel nog niet? In de query tool kwam ik hem wel tegen.

select accountcode
,   amountdc
,   duedate
,   description
,   invoicedate
,   invoicenumber
,   journaldescription
,   division
,   entrynumber 
from  ExactOnlineREST.Incremental.ReceivablesIncremental@eol

Foutmelding:

Error itgengpr015: Unknown table ‘EXACTONLINEREST.INCREMENTAL.RECEIVABLESINCREMENTAL’. Possible valid alternatives: ExactOnlineREST.Manufacturing.ByProductReversals, ExactOnlineREST.Inventory.ProcessWarehouseTransfer.

Vraag: Bestaat deze tabel nog niet?

select accountcode
,   division
,   glaccountcode
,   journaldescription 
from  ExactOnlineREST.Incremental.TransactionLinesIncremental@eol

Foutmelding:

Error itgensql001: Unknown identifier ‘accountcode’.
Consider one of the following: Account, GLAccount, VATCode, AmountDC, AmountFC, JournalCode.

Vraag: AccountCode staat wel in de documentatie en Querytool aangegeven, waarom werkt dit niet?

select Division
,   id
,   code
,   name 
from  ExactOnlineREST.Incremental.AccountsIncremental@eol

Foutmelding:

Error itgendch493: Could not load data for table partition version ‘15,245 - Seeding v6 (table 14 - ExactOnlineREST.Incremental.AccountsIncremental, partition 7 - secret)’.
SQL Server is not capable of handling the first bulk load of 143 rows into ‘DATABASENAME.dbo.dcd_qxlmv’ within 3600 seconds.
Cannot insert the value NULL into column ‘d8ac2207bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx’, table ‘DATABASENAME.dbo.dcd_qxlmv’; column does not allow nulls. INSERT fails.
The statement has been terminated.
Please contact your system administrator or hire a SQL Server consultant to optimize throughput.

select glaccountcode
,   glaccount
,   glschemecode
,   classificationcode
,   classificationdescription
,   divisionownercompanynumber 
from  ExactOnlineREST.Financial.GLAccountClassificationMappings@eol

Werkt prima.

Al met al lijkt het niet goed te werken op deze manier, vooral niet op een database die al bestaat.
Is er ergens documentatie of een goed voorbeeld script van hoe je een query voor de incremental tabellen op stelt?

Advies is om een meer recente versie te gebruiken. Daarnaast svp splitsen per foutmelding svp.

Update heeft een aantal errors verholpen. Zal een nieuw topic maken voor specifieke errors:

1 Like