Invantive Control geeft `itgenclr006` bij synchronisatie vanuit Excel met Exact Online

Deze morgen bij het openen van mijn Excel met de Invantive Control add-on, heeft de synchronisatie een probleem. De synchronisatie eindigt met de volgende error:

Geen toegang tot een verwijderd object
Objectnaam: System.Net.HttpWebResponse (857132)

De details zijn:

Invantive.Basics.HttpHelper.GetUncompressedAnswerFromWebResponse(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, WebResponse response, String& contentEncoding, String& documentContentType)

Kan er iemand dringed even assisteren want ik moet vandaag/morgen mijn accounts indienen bij de Board?

Het betreft een aanroep naar de Exact Online server vanuit Exact bij het synchroniseren tussen het Excel sheet en de Exact Online administraties.

De error itgenclr006 behelst een ObjectDisposed. Dit komt doordat de API webconnectie weggevallen is. Het verzoek dat faalt behelst het ophalen van alle boekingsregels uit Exact Online van 2021 en 2022 in periode 1 t/m 6:

/api/v1/…/bulk/financial/TransactionLines?$select=*&$filter=FinancialPeriod ge 1 and FinancialYear ge 2021 and FinancialYear lt 2022 and FinancialPeriod lt 7

Voor zover bekend is een ObjectDisposed foutmelding een gevolg van een voorgaande time-out die zichtbaar kan worden als een WebException (itgenclr083).

Invantive Control for Excel zou in het geval van een time-out een aantal pogingen moeten wagen. Dit lijkt niet altijd te gebeuren.

Advies is:

  • Sluit Excel volledig af.
  • Controleer dat Excel.exe niet meer terugkomt in taakbeheer als draaiend proces.
  • Beeindig een eventueel nog actieve Excel.exe.
  • Herstart Excel.
  • Synchroniseer rapport nogmaals.

Indien het probleem blijft optreden, dan is er mogelijk een storing bij Exact Online. De pagina Hoe vraag ik de status van een Exact Online storing op? beschrijft hoe de status van Exact opgevraagd kan worden.

Daarnaast ligt de bal voor de langere termijn ook bij Invantive. We zullen proberen de itgenclr006 te voorkomen en om te zetten in herhaaldelijk proberen de gegevens binnen te halen.

Vanaf release 20.0.156 en 20.1.483 (beschikbaar vanaf 19 juli) zal de logica hiervan verbeterd zijn. het is echter niet zeker of dit in de ruwe omstandigheden in het veld ook alle problemen daaromtrent zal oplossen. Mocht probleem na upgrade nog optreden als Exact Online zwaarbelast is, gelieve dan dit te vermelden bij dit topic inclusief de gebruikte versie en het tijdstip van optreden. De eenvoudigste manier om dit toe te voegen is de inhoud van de tekst onder “Details” te kopiëren en vervolgens hier te plakken als een reactie.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.