Is er een storing m.b.t. ophalen data Exact Online?

Ik probeer sinds vrijdagavond via twee verschillende Invantive accounts op twee Exact Online accounts data op te halen, maar dit lukt niet (loopt vast en/of krijg geen verbinding). Is er een algemene storing?

Om welk Invantive product gaat het? Wordt een foutmelding getoond? Zo ja, welke?

Ik gebruik de Power Query/Power BI koppeling met Exact Online (ik werk vanuit Excel). Ik krijg geen foutmelding; er komt geen verbinding tot stand met Exact Online.

2 berichten zijn gesplitst naar een nieuw topic: Error ophalen data

Het gebruik van Invantive Cloud was afgelopen vrijdag na kantooruren langdurig erg zwaar waardoor na enkele uren de servers vastliepen door onvoldoende geheugen. De volgende dag is de infrastructuur opnieuw gestart.

Het intensieve gebruik ligt bij een klein aantal gebruikers. Deze gebruikers zijn benaderd en er is gevraagd om hun downloads te optimaliseren. Een deel hiervan hebben we in afwachting van optimalisaties even uitgeschakeld.

Voor de langere termijn worden een aantal beperkingen toegevoegd op basis van Fair Use. Voor een regulier Invantive Office abonnement zal naar verwachting - los van pieken - na een dagverbruik van 1 GB gecomprimeerde netwerkdata (ruim 10 GB data na decompressie) de downloadsnelheid verregaand verlaagd worden. Ruim 95% van de gebruikers zal hier geen hinder van ondervinden.

Welke fouten treden op (meldingcode en tekst)?

Dank voor de update! Het werkt hier inmiddels weer.

1 Like