Itegnsgr140 Een duplicaat van een eerdere rij werd gevonden als rij #1 op Simplicate.Projects.ProjectValueFilters

Bij het downloaden van ProjectValueFilters krijg ik de melding:

itgensgr140
Een duplicaat van een eerdere rij werd gevonden als rij #1 op Simplicate.Projects.ProjectValueFilters.

Dit probleem lijkt op Itgensgr140 Een duplicaat van een eerdere rij werd gevonden als rij #39 op VismaNet.CustomerPayment.CustomerPaymentLines.

Hoe kan ik dit oplossen?

Een verbeterde versie van de 23.0-release is in productie genomen die dit probleem zou moeten oplossen.

Wilt u het nogmaals proberen?

Indien probleem opgelost, gelieve dan het vinkje te zetten bij Opgelost, en zo nee, gelieve de foutmelding toe te voegen.

Het gaat nog fout:

Fout in de gegevensbron: DataSource.Error: OData: Invalid JSON. A comma character ‘,’ was expected in scope ‘Array’. Every two elements in an array and properties of an object must be separated by commas… DataSourceKind = OData. DataSourcePath = https://bridge-online.cloud/***-visma-net-financials/odata4/VismaNet.CustomerPayment.CustomerPaymentLines@vnt. . The exception was raised by the IDataReader interface. Please review the error message and provider documentation for further information and corrective action. Table: CustomerPaymentLines@vnt.

Berichtcode: itgenboe053
Tekst: Niet-weergegeven Bridge Online HTTP 500-serverfout.
Een duplicaat van een eerdere rij werd gevonden als rij #39 op VismaNet.CustomerPayment.CustomerPaymentLines.

Het probleem in deze post gaat over ProjectValueFilters op Simplicate. Het door u gemelde probleem gaat over CustomerPaymentLines op Visma .NET. Dat probleem is al gemeld via Itgensgr140 Een duplicaat van een eerdere rij werd gevonden als rij #39 op VismaNet.CustomerPayment.CustomerPaymentLines en zal daarbinnen worden opgevolgd.

Ah excuses, ik kreeg in de mailbox maar melding van 1 topic.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.