Itgenboe022: Missing HTTP context on get new OAuth token for data container

Bij het kopieren van contactpersonen en custom fields van Teamleader naar een SQL Server instance bereikbaar via het Internet treedt de volgende foutmelding op:

itgenboe022: Missing HTTP context on get new OAuth token for data container.

Het kopieren gebeurt met een Invantive App Online applicatie. De gebruikte PSQL in de applicatiemodule is:

begin
  create or replace table contactsall@mss
  as 
  select * from v1flat.contactsall@tlr
  ;
end;

Hoe los ik dat op?

Zover we kunnen meten treedt dit probleem niet meer op. Speelt dit nog? Zo ja, kan het dan nogmaals opgewekt worden?