Itgenclr004 System.Numerics.Vector op Invantive Query Tool 20.2.3 met Windows 2012R2

Bij het opstarten van Invantive Query Tool krijg ik de volgende foutmelding. Deze maakt het onmogelijk om SQL scripts te draaien. Bij elk script dat ik draai, komt de foutmelding weer opnieuw terug.

Enig idee wat er fout gaat? Dit speelde vorige week op dezelfde server etc nog niet, met dezelfde Query Tool versie.

itgenclr004
Could not load file or assembly ‘System.Numerics.Vectors, Version=4.1.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a’ or one of its dependencies. The located assembly’s manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040).
System.IO.FileLoadException
at System.SpanHelpers.IndexOf(Byte& searchSpace, Byte value, Int32 length)
at System.Text.Json.Utf8JsonReader.ConsumeIntegerDigits(ReadOnlySpan1& data, Int32& i) at System.Text.Json.Utf8JsonReader.TryGetNumber(ReadOnlySpan1 data, Int32& consumed)
at System.Text.Json.Utf8JsonReader.ConsumeNumber()
at System.Text.Json.Utf8JsonReader.ConsumeValue(Byte marker)
at System.Text.Json.Utf8JsonReader.ReadSingleSegment()
at System.Text.Json.Utf8JsonReader.Read()
at > System.Text.Json.Serialization.Converters.ObjectDefaultConverter1.OnTryRead(Utf8JsonReader& > reader, Type typeToConvert, JsonSerializerOptions options, ReadStack& state, T& value) at System.Text.Json.Serialization.JsonConverter1.TryRead(Utf8JsonReader& reader, Type typeToConvert, JsonSerializerOptions options, ReadStack& state, T& value)
at System.Text.Json.Serialization.JsonConverter1.ReadCore(Utf8JsonReader& reader, JsonSerializerOptions options, ReadStack& state) at System.Text.Json.JsonSerializer.ReadCore[TValue](Utf8JsonReader& reader, Type returnType, JsonSerializerOptions options) at System.Text.Json.JsonSerializer.Deserialize[TValue](ReadOnlySpan1 utf8Json, JsonSerializerOptions options)
at Invantive.Basics.HttpResponseCacheObject.FromJson(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Byte[] jsonBytes, String& reasonNull)
at Invantive.Data.GenericProvider.TryGetHttpFromDiskCache(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, CacheSettings cacheSettings, String cacheId, Nullable1 maxAgeSec, Boolean expectEncryption, String expectedUrl, String dataContainerId, Boolean expectPreamble, HttpResponseCacheObject& httpResponseCacheObject) at Invantive.Data.Providers.OData.ODataProvider.Post(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String relativeUrl, Dictionary2 inHeaders, Byte[] postData, String anonymizedPostText, CacheSettings cacheSettings, ObjectDefinition objectDefinition, QueryObject queryObject, Boolean allowRetryOnConnectionLoss, ParameterList parameters, ExecutionStatistics& statistics, String acceptMimeType, String contentType, Boolean authenticate, Boolean preventRetryOnAuthenticationFailure, String partitionCode, String method, String callSafeNameOverrule, Boolean throwExceptionOnNonSuccessfulStatusCode)
at Invantive.Data.Providers.Teamleader.TeamleaderProvider.PostAndReadDataFromServiceResponse(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, List1 rows, String basePath, List1 allFieldTypes, String url, Dictionary2 inHeaders, Byte[]& postData, String anonymizedPostText, String partition, ODataObjectDefinition objectDefinition, JsonDatabaseColumnDefinitionCollection fields, QueryObject queryObject, ParameterList parameters, Int32& pagesRetrieved, Int32& rowsRetrieved, Int64& bytesRetrieved, AdditionalResultInformation additionalInfo, String callSafeNameOverrule, Boolean allowRetry, HashSet1 selectFields, String acceptMimeType)
at Invantive.Data.Providers.Teamleader.TeamleaderProvider.XQT(GlobalState , ExecutionOptions , DataContainerMetadata , String )
at Invantive.Data.Providers.Teamleader.TeamleaderProvider.RegisterDataContainerMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IConnection connection, DataContainerMetadata dataContainerMetadata)
at Invantive.Data.GenericProvider.GetDataContainerMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions)
at Invantive.Data.GenericProvider.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ObjectSpecification objectSpecification, Boolean raiseErrorIfNotFound)
at Invantive.Sql.V1.DataSourceOrFunctionTree.OnExecute(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ParameterList parameters, ExpressionParser expressionParser)
at Invantive.Sql.V1.QueryTree.Execute(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ParameterList parameters, ExpressionParser expressionParser)
at Invantive.Sql.V1.SelectStatementTree.OnExecute(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ParameterList parameters, ExpressionParser expressionParser)
at Invantive.Sql.V1.QueryTree.Execute(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ParameterList parameters, ExpressionParser expressionParser)
at Invantive.Sql.V1.DdlStatementTree.OnExecute(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ParameterList parameters, ExpressionParser expressionParser)
at Invantive.Sql.V1.QueryTree.Execute(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ParameterList parameters, ExpressionParser expressionParser)
at Invantive.Sql.V1.QueryPlan.ForcePlan(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions)
at Invantive.Sql.V1.QueryPlan.Fetch(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ObjectDefinition objectDefinition, String sqlStatement)
at Invantive.Data.ConnectionManager.TR.P(QueryPlan )
at System.Linq.Enumerable.WhereSelectArrayIterator2.MoveNext() at System.Linq.Buffer1…ctor(IEnumerable1 source) at System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable1 source)
at Invantive.Data.ConnectionManager.ExecuteAndCombineQueryPlansV1(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, QueryPlan[] queryPlans, String sqlStatement, ParameterList parameters)
at Invantive.Data.ConnectionManager.ExecuteProviderPassthroughSqlActionTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String actionSql, ParameterList parameters, String callSafeNameOverrule)
— End of stack trace from previous location where exception was thrown —
at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
at Invantive.Data.ConnectionManager.ExecuteProviderPassthroughSqlActionTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String actionSql, ParameterList parameters, String callSafeNameOverrule)
at Invantive.Data.ConnectionManager.PassthroughSqlActionTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String actionSql, ParameterList parameters, String callSafeNameOverrule)
— End of stack trace from previous location where exception was thrown —
at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
at Invantive.Data.ConnectionManager.PassthroughSqlActionTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String actionSql, ParameterList parameters, String callSafeNameOverrule)
at Invantive.Data.ActionProceduresBase.PassthroughSqlActionTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String actionSql, ParameterList parameters)
at Invantive.Producer.Windows.Forms.QueryToolResults.WIG(GlobalState , ExecutionOptions , IProgressNotifier , String , ParameterList , Boolean , Boolean , Boolean , Boolean ) in C:\Users\gle3.WS212\Documents\ws-master\Invantive.Producer\src\Invantive.Producer.Windows.Forms\QueryTool\QueryToolTraceViewModel.cs:line 17
at Invantive.Producer.Windows.Forms.QueryToolResults.VIG(GlobalState , ExecutionOptions , String , ParameterList ) in C:\Users\gle3.WS212\Documents\ws-master\Invantive.Producer\src\Invantive.Producer.Windows.Forms\QueryTool\QueryToolDbmsOutputViewModel.cs:line 126

Waarschijnlijk is dit een probleem dat op het desbetreffende apparaat vaker is voorgekomen.

Welke versie van Windows is het?

Welke versie van Invantive Query Tool?

Treedt het probleem nog op na een herstart van de server?

Hi Guido,

De System Numerics Vector foutmelding komt al langer voor, maar het heeft er nog niet eerder voor gezorgd dat de query tool onbruikbaar is. Zie hieronder antwoord op je vragen.

  • Welke versie van Windows is het?
    Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard, Versie 6.3.9600 Build 9600

  • Welke versie van Invantive Query Tool?
    20.2.3-PROD+2114

  • Treedt het probleem nog op na een herstart van de server?
    Ja

De oorspronkelijke tickets hierover zijn gelinkt aan je account in de Service Desk module.

Vanwege het telkens terugkomen binnen zelfde softwareversies en de Windows 2012R2 versie zijn er geen plannen om deze storing verder op te pakken.

Advies is om een recent versie van Windows te gebruiken; Windows 2012R2 is bij Microsoft uit de normale support gelopen in januari 2018. Gebruik op die nieuwe Windows-versie dan een recente Query Tool versie. Dat zal het probleem oplossen.