Itgencmr088: Could not find the connector for connection with alias ‘eolnl’

Helaas krijg ik een foutmelding als ik het script run:

2021-08-06 11:21:27.785 Warning itgendhb173: Context: use 1102836@eolnl,2464351@eolnl
2021-08-06 11:21:27.802 Error itgencun016: Fout itgencmr088: itgencmr088: Could not find the connector for connection with alias ‘eolnl’. Mogelijke geldige alternatieven: Mail, eol, Outlook.

Wat is precies het probleem bij melding “Warning itgendhb173” en “Error itgencun016”?

Het betekent dat de ‘administratie’ (de zogenaamde "“divisiecode”) in Exact termen niet gevonden kan worden. Dat komt doordat de verbinding met alias eolnl niet bestaat. Mogelijk staat dit in een van je scripts. Uit de melding blijkt dat er wel een alias eol bestaat. Als de oorsprong van eolnl bij een van je scripts ligt, dan zou je die kunnen aanpassen, of de settings-*.xml file aanpassen om de alias van eol te wijzigen in eolnl.

Mocht het oorspronkelijke settings*.xml bestand niet meer bestaan, dan is in de standaardmap %USERPROFILE%\backup mogelijk nog een kopie te vinden. De exacte map is te vinden door de instructies te volgen op Hoe vind ik %USERPROFILE%\invantive?.

1 Like

Bedankt, ik ga het aanpassen in de settings-*.nl bestand