Itgencmr417: No provider available to handle requested execution of SQL statement 'select * from output@inmemorystorage'. Did you specify a list of providers? Please contact your application administrator

Bij het uitvoeren van een module met onderstaande code krijg ik de foutmelding:

itgencmr417
No provider available to handle requested execution of SQL statement ‘select * from output@inmemorystorage’.
Did you specify a list of providers?
Please contact your application administrator.
(InvantiveCloudOAuth, ExactOnlineAll (eol), TeamViewer, Mail, Ossus, Os, InMemoryStorage, DataDictionary, LastResort).

Hoe kan ik die oplossen?

Code

declare
 g_division_code   int64 := 10523;
 l_payload      blob;
 l_workbook     excel_workbook;
 l_worksheet     excel_worksheet;
 l_binary      blob;
 p_run        boolean;
begin
 p_run        := true;
 if coalesce(p_run, false) = false
 then
  null;
 else
  use select code, 'eol' from systemdivisions@eol where code = g_division_code;
  create or replace table ExcelLines@inmemorystorage
  as
  select xlsx.*
  from  exceltable
      ( worksheet 'Export - 2023-08-15T114120.211'
       passing l_payload
       skip empty rows
       skip first 1 rows
       columns purchase_order_number  varchar2 null position next
      ) xlsx
  ;
  create or replace table InboundPurchaseOrdersMatched@inmemorystorage
  as
  select odr.purchase_order_number
  from  ExcelLines@inmemorystorage odr
  ;
  l_workbook := excel.new();
  create or replace table output@inmemorystorage
  as
  select /*+ result_set_name("Results") */
      uxt.transaction_id
  ,   uxt.successful
  from  UploadXMLTopicFragments@eol uxt
  order
  by   uxt.transaction_id desc
  ;
  l_worksheet := excel.add_worksheet
  ( l_workbook
  , 'Upload Results'
  ); 
  excel.fill_using_query(l_worksheet, 'select * from output@inmemorystorage');
  l_binary := excel.export_to_xlsx(l_workbook);
 end if;
end;

Gelieve nogmaals te proberen. Een recente aanpassing aan de programmatuur lijkt dit probleem veroorzaakt te hebben.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.